Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny pro sociální oblast k 30.6. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: SOCIÁLNÍ OBLAST

Pracovní skupina pro sociální oblast je složena celkem ze 17 členů. Skupina řešila náměty v oblastech zaměstnanosti, dostupnost sociálních služeb, bezpečnosti ve městě, bydlení a prorodinné politiky.
V návrzích SWOT analýz jako nejpalčivější problém byla vnímána otázka migrace obyvatelstva. Město Děčín dlouhodobě ohrožuje odchod mladých kvalifikovaných lidí za existencí, což zhoršuje konkurenceschopnost do budoucna. Zájmem je lepší koordinací prorodinné politiky do Děčína lákat mladé odborníky.
Z druhé strany město poškozuje státní systém „sociálního bydlení“, který z Děčína vytváří město podnikatelských příležitostí výdělků z dávek na bydlení. Velká část obyvatel bytů v režimu „dávek na bydlení“ vytváří problémy v sousedských vztazích, přitom obvykle nemají v Děčíně trvalý pobyt, proto jejich náklady na odpady jdou k tíži města, za tyto obyvatele město ani nedostává podíl ze sdílených daní od státu.
Situace ovlivňuje i zaměstnanost, v Děčíně je cítit nedostatek odborníků zejména v technických profesích, které mají zejména ve strojírenských oborech velmi slušnou perspektivu. Problémem je i nadbytek nezaměstnaných s nízkou kvalifikací a špatnými pracovními návyky. Jistý prostor k zlepšení vidíme v rozšíření spolupráce města s místními zaměstnavateli. Šancí pro rozvoj je chápán rozvoj cestovního ruchu a příležitost v dojíždění za prací do Saska, kde zejména Drážďanská aglomerace patří k nejdynamičtěji rozvíjejícím oblastem střední Evropy.Přečtěno: 4923 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:30
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz