Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny rozvoj k 30.6. 2013

Napsal(a)  | Rubrika: ROZVOJ

Pracovní skupina Rozvoj má 11 aktivních členů, což jsou převážně odborníci z řad jednotlivých odborů magistrátu, hospodářské komory, Policie ČR a politických zástupců města. Na práci skupiny se pak externě podílí, či podílela i širší odborná skupina lidí složená např. ze zástupců Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu, odborných firem a neziskových organizací či jednotlivých „hostů“.
Pracovní skupina se sešla od 22. 10. 2012 již osmkrát a na svých pracovních schůzkách řešila následující.
Nejdříve si v rámci své činnosti stanovila svůj cíl a způsob, jak jej dosáhnout. Následně shromáždila maximum podkladů, včetně územně analytických podkladů (podklad pro nový územní plán), s nimiž lze následně pracovat. Řešené problémy města skupina rozdělila do 5 klíčových témat – komunikace a sítě, integrovaná doprava, cestovní ruch, veřejně prospěšné stavby (VPS) a občanská vybavenost a brownfields. Následně se pracovní skupina intenzivně zabývala všemi pěti oblastmi při aktualizaci stávajících projektových záměrů města. Specifikovala problémy jednotlivých částí města z pohledu rozvoje a zpracovala SWOT analýzy. V nich se podařilo vystihnout silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti daných oblastí.
Posledním z výstupů práce skupiny Rozvoj je definice cílů v jednotlivých oblastech, které v sobě zahrnují jak priority, tak možnost budoucího řešení specifických problémů města.Přečtěno: 4409 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:38
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz