Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Pracovní skupiny připravily SWOT analýzy

Napsal(a)  | Rubrika: Strategie města 2014 - 2020

Tvorba Strategie města 2014-2020 pokročila. Všechny pracovní skupiny mají připravené SWOT analýzy, prostřednictvím kterých zhodnotily stav příslušných oblastí, snažily se nalézt problémy či nové možnosti pro rozvoj města. 

„Podařilo se nám i v souvislosti s přípravou nového územního plánu připravit velmi podpornou databázi informací o městě. Z nich skupiny odborníků vytvářely analýzy stavu města, které jsou podkladem pro další proces plánování. V současné době vstupujeme do fáze, kdy je třeba stanovit jasně definovatelné a změřitelné cíle a priority a k nim následně přiřadit konkrétní projekty a opatření. To vše v situaci očekávaní omezených možností města financovat náročnější akce.  Oslovíme veřejnost, aby se k těmto cílům vyjádřila,“ vysvětlil Vlastimil Pažourek, radní města, který je za tvorbu strategie zodpovědný. Všechny SWOT analýzy budou zveřejněny na webových stránkách města. Případné náměty a doplňky uvítáme.
Strategie města je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na určité období. Tento dokument město potřebuje také proto, aby mohlo čerpat finance v dalším programovém období. Na internetových stránkách města je zřízen odkaz, kde občané najdou informace o tvorbě nového strategického plánu. Na  e-mailovou adresu strategie@mmdecin.cz můževeřejnost posílat své dotazy a připomínky. Dokument Strategie města by mohl být zpracován nejpozději do jara roku 2014.Přečtěno: 2064 krát
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz