Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Strategie města 2014 – 2020 nahradí Strategický plán rozvoje města

Napsal(a)  | Rubrika: Strategie města 2014 - 2020

Práce na tvorbě nového rozvojového dokumentu Strategie města pokračují.  Jednotlivé pracovní skupiny se pravidelně scházejí a připravují takzvané SWOT analýzy. Město chce do tvorby tohoto významného dokumentu zapojit veřejnost, která v průběhu tvorby bude moci vznášet podněty a připomínky, případně hodnotit priority a rozvojové záměry.  Dokument Strategie města by mohl být zpracován nejpozději do jara roku 2014.

Na tvorbě strategie se podílí pět pracovních skupin: školství, životní prostředí, rozvoj, podnikání a sociální politika města. Jejich práci pak koncepčně zajišťuje tzv. Řídící výbor Strategie. Členy pracovní skupiny jsou odborníci na danou problematiku z magistrátu města, politici, zástupci veřejnosti a další odborníci. Úkolem těchto skupin je v současné době  zpracovat SWOT analýzu pro danou oblast.  SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí lze identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitou konkrétní oblastí.  Díky tomuto postupu lze komplexně vyhodnotit aktuální stav v dané oblasti (podnikání, sociální oblast, životní prostředí, vzdělávání a školství, infrastruktura, cestovní ruch apod., nalézt klíčové problémy, ale i rozvojové příležitosti, a  na jejich základě pak definovat efektivní rozvojové cíle a opatření a konkrétní nástroje k jejich naplnění.  
„V průběhu roku 2013 bude mít možnost do tohoto procesu zasáhnout veřejnost, tedy lidé, kteří v Děčíně žijí, pracují a záleží jim, jak se město bude do budoucna rozvíjet. Proto připravujeme na webových stránkách města odkaz, kde budeme průběžně zveřejňovat informace o tvorbě strategie a zřídili jsme e-mailovou adresu pro podněty a připomínky k tomuto procesu,“ řekl primátor města František Pelant.  Na e-mail strategie@mmdecin.cz mohou psát občané své podněty a připomínky, případně se mohou prostřednictvím této adresy do procesu strategického plánování aktivně zapojit a přihlásit se k činnosti v některé z uvedených pracovních skupin.  Tato výzva je určena jak široké veřejnosti, tak také tzv. odborné veřejnosti, tedy občanům, kteří by měli zájem díky své odbornosti soustavně spolupracovat s vybranou pracovní skupinou.
Všichni občané, kteří mají zájem dozvědět se více o procesu tvorby strategie města a jejím významu, jsou zváni na zasedání zastupitelstva města dne 31.01.2013, které se bude v rámci svého programu věnovat i tomuto tématu, a koncept strategie zde bude představen. Jednání je k dispozici také on-line a následně je jeho záznam k dohledání ve videoarchivu na www.e-decin.cz.
Strategie města je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na určité období a bude zásadním pojítkem s finančními možnostmi dotací z Evropské unie v rámci programového období 2014 – 2020.Přečtěno: 4917 krát
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz