Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Budoucí rozvoj města mohou ovlivnit občané

Napsal(a)  | Rubrika: Strategie města 2014 - 2020

Tvorba Strategie města na období 2014 až 2020 se dostává do další fáze. SWOT analýzy pro jednotlivé oblasti jsou připravené pro připomínkování občany. Ti mohou v rámci jedné analýzy přidělit celkem 12 bodů aktivitám, které považují za nejdůležitější.  
Strategie města je dokument, jehož účelem je definovat klíčové oblasti budoucího rozvoje města a jeho bezprostředního okolí. Jedná se o dlouhodobý plán rozvoje, který by měl být realizován v letech 2014-2020. Význam tohoto dokumentu spočívá v tom, že by měl zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové aktivity města nebyly nahodilé a nekoncepční, ale systémově nasměrovány do nejdůležitějších oblastí a vzájemně provázané.


Vlastní tvorba strategie se skládá z několika dílčích fází. Nejdříve je nutno zmapovat stávající stav, a to jak problémy (slabé stránky), tak výhody (silné stránky) a pojmenovat budoucí hrozby a příležitosti. K tomuto účelu slouží tzv. SWOT analýza. Každá pracovní skupina pro tvorbu strategie zpracovala několik SWOT analýz po jednotlivých oblastech. K dispozici jsou tedy následující SWOT analýzy pěti pracovních skupin: podnikání, školství (vzdělávání), sociální, životní prostředí a rozvoj.
V rámci připomínkového řízení je možné připomínkovat všechny SWOT analýzy, je ale také možné připomínkovat pouze vybrané SWOT analýzy z určité oblasti, nebo pouze 1 SWOT analýzu. Každá SWOT analýza je rozdělena do 4 oblastí – slabé stránky, silné stránky, příležitosti, hrozby.“ Pro každou oblast pracovní skupina vypracovala seznam konkrétních prvků (atributů), které danou oblast naplňují.
Obodovat jednotlivé oblasti zpracované do SWOT analýz je možné prostřednictvím webových stránek města. V první polovině června občané najdou v sekci Úřad upozorňuje, odkazu Strategie města 2014-2020, jednotlivé analýzy a prostřednictvím jednoduchého formuláře budou moci až do 31.srpna provést přidělení preferenčních bodů. Informace budou k dispozici i v listinné podobě na podatelnách magistrátu.  
Pokud mají občané zájem o budoucí rozvoj města, mohou se ve středu 19. června 2013 od 16 hodin zúčastnit veřejného setkání se zástupci města. Zde se dozví veškeré další informace k tvorbě strategie.Přečtěno: 2015 krát Naposledy změněno středa, 19 červen 2013 11:13
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz