Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny pro sociální oblast k 19.8.2014

Napsal(a)  | Rubrika: SOCIÁLNÍ OBLAST

K červnu:
V uplynulém období se pracovní skupina nescházela. Řídící výbor Strategie 2014-2020 se věnoval ve spolupráci s vybranými osobami a zpracovatelem Strategie tvorbě indikátorů, které budou sloužit ke sledování naplňování jednotlivých rozvojových cílů (dříve priorit). Ke každému rozvojovému cíli bylo přiřazeno několik indikátorů, které by měly co nejlépe vystihovat jeho podstatu. Ke každému indikátoru byl přidělen správce měřítka a jednotliví správci měřítek se dále věnovali stanovení výchozích hodnot a návrhu směřování každého indikátoru.

K srpnu:
V uplynulém období se pracovní skupina nescházela. Jednotliví správci měřítek se dále věnovali upřesňování způsobu výpočtu indikátorů a stanovení jejich hodnot. Výsledkem je v rámci pracovní skupiny Sociální politika města sledování 7 rozvojových cílů prostřednictvím 11 indikátorů.

E1    POČET TRESTNÝCH ČINŮ ZAZNAMENANÝCH POLICIÍ NA 10 000 OBYVATEL    
    POČET DOŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ MĚSTSKOU POLICIÍ    
E2    BYTOVÁ KONCEPCE MĚSTA    
    POMĚR NÁJEMNÍCH K BYTŮM SOCIÁLNÍM V MAJETKU MĚSTA    
E3    ZAVEDENÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK    
    POČET ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB ZAPOJENÝCH DO PRÁCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM    
E4    PODÍL NEUSPOKOJENÝCH ŽÁDOSTÍ O POBYTOVÉ SLUŽBY    
E5    EXISTENCE SAMOSTATNÉHO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S PORUCHOU KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ    
    KAPACITA DOMOVŮ PRO SENIORY A DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU    
F1    POČET DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÉ NEBYLY PŘIJATÉ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ    
H2    POČET VEŘEJNÝCH BUDOV V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU    
       Přečtěno: 3261 krát Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 11:29
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz