Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

V ulici 17. listopadu došlo k otevření výkopu podél budovy východního nádraží. Provoz je řízen semaforem, autobusové zastávky byly posunuty. Práce by měly skoknčit do konce července. 

Oprava vodovodu a kanalizace na Kamenické ulici komplikuje nejen dopravní situaci, ale také svoz komunálního odpadu. Město proto přistoupilo k opatření a objednalo odvoz směsného komunálního odpadu od jednotlivých nemovitostí na svozové stanoviště k ul. Horské a na prostranství před školou. Pod svoz budou nádoby vráceny k jednotlivým domům. Toto opatření bude postupovat společně se stavbou. Svoz bude prováděn každé pondělí a je tedy potřeba, aby majitelé umístili nádoby s odpadem před domy.

Příští týden začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Drážďánské ulici. Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech etapách, práce budou prováděny za úplné uzavírky. Průjezd stavbou bude umožněn pouze složkám IZS a Dopravnímu podniku města Děčína. Prováděcí firma informovala všechny obyvatele žijící v dotčené lokalitě a vyvěsila informační cedule na autobusové zastávky a sloupy veřejného osvětlení. „Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Drážďanské ulici značně zkomplikuje život nejen místním obyvatelům, ale také cyklistům a turistům. Snažili jsme se najít co možná nejvhodnější řešení tak, aby stavba omezovala běžný život co nejméně,“ řekl františek Pelant, primátor města. Dopravní podniky budou i přes toto dopravní omezení vozit přívěs na kola. Cyklobus tedy bude v provozu podle platného jízdního řádu.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Husově náměstí se posunula do Thomayerovy ulice, práce zasuhují do provozu na Teplické ulici. Omezení potrvá i v měsíci květnu. 

Doprava dětí do základní školy vjezdem pod školou ke hřišti a družině. Odjezd na Kamenickou ulici směrem na Liberec  s možným odbočením do jednosměrné ulice Brožíkova.

Pro  bezpečnější zajištění dopravy dětí do základní školy na Kamenické ulici byla zjednosměrněna ulice Brožíkova. Projet ulicí je možné pouze směrem z Kamenické do Liberecké ulice. 

Řidiči, používejte metodu zip

Napsal(a) | Rubrika: Dopravní zpravodajství

Žádáme řidiče, aby v zájmu plynulého provozu používali metodu zip, tedy střídavé řazení. Právě při uzavírce na Kamenické ulici je umístěna dopravní značka upozorňující na pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Přesně dle piktogramu na značce proveďte zařazení do průběžného pruhu.
Pravidlo ZIPu bylo vytvořeno za účelem zvýšení plynulosti dopravy v místech, kde vzhledem k hustotě provozu může při snížení počtu jízdních pruhů docházet k dopravním zácpám. Ty mohou být rizikovým místem obzvláště na rychlostních komunikacích. Pokud budou řidiči uvedené pravidlo dodržovat, zvýší jak bezpečnost silničního provozu, tak i jeho plynulost.

Ulice Oblouková je uzavřena

Napsal(a) | Rubrika: Dopravní zpravodajství

Opravy komunikace v rámci projektu IPRM si vyžádaly úplnou uzavírku Obloukové ulice v úseku mezi ul. Březová a ul. Žerotínova a v úseku od ul. Žerotínova k ul. Roudnická. Autobusová doprava je vedena po náhradní trase. Práce by měly být dokončeny do konce června.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské je dokončena a ulice je bez dopravního omezení. 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz