Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Žádáme řidiče o důsledné dodržování zákazu vjezdu na ul. Drážďanská. Vlivem podemletí krajnice a následného, díky nerespektování dopravního značení, stále se zvyšujícího provozu došlo k propadnutí části kanalizace v jízdním pruhu určeném k průjezdu autobusů a vozidel IZS. Kaverna se v současné době opravuje a průjezd je umožněn pouze autobusům Děčínského dopravního podniku a vozům IZS. Průjezd je znemožněn osazenými zábranami. Od sobotního podvečera (cca 17:00 hod.) do pondělního rána (cca 7:30) zůstane doprava nadále bez omezení.

V pondělí 7. 7. 2014 od 8:00 hod. bude zahájena nová objízdná trasa na Starém Městě z důvodu havárie kanalizačního řadu v ul. Zelená. Tato objízdná trasa bude platit do odvolání a linka č. 2 bude vedena ulicí Litoměřickou–Březovou v obou směrech.

Ve dnech 3.7. a 4.7.2014 bude probíhat výměna návěstidel světelné signalizace na křižovatce ulic Podmokelská a Hankova, Děčín IV. Z tohoto důvodu bude světelná signalizace mimo provoz. Prosíme všechny řidiče a chodce o zvýšenou pozornost a ohleduplnost.

 

Prudký déšť částečně zatopil pětimostí. Zatopen je levý jízdní pruh z Podmokel na Nový most. Dopravu řídí městká policie, hasiči odčerpávají vodu. Řidiči, prosím jezděte opatrně. 

Po čtrnácti dnech budou řidiči opět moci projet ulicí Drážďanská a to v sobotu odpoledne (cca od 17 hodin) a po celou neděli. Autobusy MHD a vozidla IZS mohou jezdit touto ulicí bez omezení. 

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude část ulice Ovocná neprůjezdná v období od 30. 6. do 2. 7. 2014.

Aktualizace: ulice je již průjezdná. V ranních hodinách došlo k úniku plynu v budově firmy Constellium na Ústecké ulici. Všichni zaměstnanci podniku byli evakuováni. V současné době provádí RWE odvětrávací výkopy. Ulice Ústecká bude ještě 3 až 4 hodiny uzavřená. Objízdná trasa vede po Dělnické ulici. Obyvatele bydlící v blízkosti nebylo nutné evakuovat.

 

Od pondělí 9. 6. do pondělí 16. 6. bude probíhat oprava vodovodního řadu u Tyršova mostu, dojde proto k omezení provozu.

Průjezd bude možný pouze z Děčína IV do Děčína I. Provoz v opačném směru bude veden po Novém mostě.

Omezení se netýká autobusů MHD a vozidel IZS. 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz