Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Děčín modernizuje varovný systém. Fungovat bude i při výpadku elektřiny

Napsal(a)  | Rubrika: Dění ve městě

V dubnu začala na území Děčína modernizace Varovného a informačního systému (VIS), který je součástí Jednotného systému varování a vyrozumění. Ten provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Dokončení modernizace je plánováno na září letošního roku. VIS je spolufinancován a podporován Evropskou unií, která hradí 70 procent nákladů, podíl Děčína činí 30 procent, což je v tomto případě 2,4 milionů korun.

K čemu VIS slouží?  
VIS slouží k varování a informování obyvatel města před hrozícím nebezpečím, a to například před povodněmi, vichřicemi, požáry, chemickými haváriemi, pády skalních masívů, sesuvy půdy, dopravními nehodami, nejen na silnicích, ale také na železnici, či před nebezpečím teoretického útoku apod.
Podle krizového zákona má totiž starosta obce povinnost zabezpečit varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a také vyrozumět orgány krizového řízení.
„Dosavadní systém varování obyvatel v Děčíně byl již zastaralý, je ze šedesátých let,“ vysvětluje primátor města Jaroslav Hrouda, proč se Děčín do modernizace systému pustil.

Instalace sirén a bezdrátových hlásičů
Během modernizace probíhá výměna celkem 16 zastaralých rotačních sirén, dále bylo po městě v dubnu nainstalováno 58 bezdrátových hlásičů, které byly umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Hotové je také vysílací pracoviště v budově magistrátu a převaděč na Chlumu, další převaděč pak bude instalován také na Sokolím vrchu. V květnu proběhne také výměna sirén. Následovat bude zkušební provoz.

I bez elektřiny
Výhodou modernizovaného VIS je jeho nezávislost na internetu a signálu mobilních operátorů. Při výpadku elektrické energie je systém funkční ještě po dobu 72 hodin. Kromě akustického signálu umí systém přenášet také mluvené slovo a zpřesnit lidem důvod výstrahy.
VIS v Děčíně budu umět varovat a informovat obyvatele i v odlehlejších městských částech, jakými jsou Dolní Žleb, Loubí, Nebočady nebo Vilsnice. Do systému lze také integrovat výstupy ze srážkoměrů, hladinoměrů, detektorů chemických látek a různých čidel. To umožní krizovým orgánům získat včasnou informaci o základních hydrometeorologických údajích na území města při ohrožení povodněmi. Dále je možné do systému integrovat výstupní data z monitoringu skalních bloků, kdy při nestabilitě některého z nich dojde k včasnému varování, evakuaci, omezení dopravy a přijetí dalších opatření.
Modernizace VIS byla městu Děčín doporučena Hasičským záchranným sborem České republiky a Bezpečnostní radou obce s rozšířenou působností Děčín. Schválilo ji předchozí zastupitelstvo města. (red)Přečtěno: 498 krát Naposledy změněno úterý, 21 květen 2019 14:12

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz