Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Podzimní deratizace města

Napsal(a)  | Rubrika: Dění ve městě

Termín provedení: 29.09.2014 – 26.10.2014

Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory).

Dohodnutá cena (uhrazena statutárním městem, odborem ŽP - po zásahu), do 100 tis. Kč + DPH.

Na odbor ŽP Mm Děčín byla od května do září t. r. podána řada oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:
-    Děčín 1 – ul. Tyršova, část ohraničená ul. 28. října – Nerudova – Hálkova - Sládkova
-    Děčín 2 – ul. Purkyňova, ul. Kamenická
-    Děčín 3 – ul. Kladenská
-    Děčín 4  - lokalita Škrabky, ul. Podmokelská, Ruská, Plzeňská, okolí Jílovského potoka, a obchodního domu, ul. Raisova, Jeronýmova, Divišova, ul. Teplická
-    Děčín 6 – sídliště Želenice, ul. J. z Poděbrad
-    Děčín 9 – ul. Na Pěšině

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:
-    Děčín 1 – okolí Zámeckého rybníka
-    Děčín 2 – ul. Kamenická
-    Děčín 3 – ul. Kladenská, Žerotínova, Růžová
-    Děčín 4 – okolí Jílovského potoka, ul. Příbramská, Ruská, Podmokelská a Teplická.


Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců je především nepořádek, který je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.

Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).
 

Odbor ŽPPřečtěno: 1965 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz