Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Třídění bioodpadu

Napsal(a) 

Do nádoby na bioodpad patří:

 • listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí

V současné době se bioodpad sváží v těchto lokalitách:

 • část Děčína I (u zimního stadionu), Děčín II, Děčín VI, Děčín VII, část Děčína X (pouze ul. 5.května a Saská), část Děčína XII (pouze Vilsnická ul.), Děčín XVI, Děčín XVII, část Děčína XXV.

O přidělení nádob na sběr bioodpadu mohou žádat pouze občané z lokalit, ve kterých sběr bioodpadu probíhá. Lokality jsou uvedeny v harmonogramu svozu bioodpadu. Nádoby jsou přidělovány pouze k domům, kde mají žadatelé uveden trvalý pobyt.

Svoz je prováděn podle stanoveného harmonogramu, který naleznete pod odkazem Životní prostředí - odpadové hospodářství.

Obecné informace:

 • svoz bioodpadu je prováděn 1x za 14 dní, a to v letníchměsících,
 • žadatelé mají k dispozici speciální sběrné nádoby (compostainery) o objemu 140 a 240 l,
 • původní nádoby dodávala firma SSI Schäfer a v současné době nádoby dodává firma K-Tech,
 • žadatelé mají k dispozici na webových stránkách města kalendář svozu, kde jsou svozové termíny a podrobně popsáno, co se smí a co se nesmí dávat do sběrné nádoby na BIO,
 • problémy s kvalitou bioodpadu vesměs nejsou, jen na sídlišti OK5 je potřeba, aby pracovníci Technických služeb prováděli vizuální kontrolu obsahu nádoby (problémy byly hlavně během vánočních svátků, kdy občané odhazovali komunální odpad do všech sběrných nádob bez ohledu na barevné rozlišení),
 • v současné době přistupujeme k přidělování jedné nádoby k jednomu č.p. (neplatí u sídliště OK5),
 • bioodpad od občanů je odvážen do kompostárny v Modlanech,
 • v současné době (k 31.5.2011) využívá sběrnou nádobu cca 10% obyvatel města (pro výpočet byla použita data o počtu obyvatel ke dni 31.12.2010 – 51.956),
 • statutární město Děčín má 35 městských částí a v současné době (k 31.5.2011) se sváží 5 městských částí komplet (Děčín II-Nové Město, Děčín VI-Letná, Děčín VII-Chrochvice, Děčín XVI-Přípeř a Děčín XVII-Jalůvčí) a 4 pouze z části (Děčín I-Děčín (u zimního stadionu), Děčín X-Bělá (ul. 5.května a Saská), Děčín XII-Vilsnice (ul. Vilsnická), Děčín XXV-Chmelnice (ul. Vilsnická)).

Informace pro domácnosti začleněné do systému sběru bioodpadu:

Hnědou popelnici přistavte večer před svozem příp. ráno před 5.00 hod. na místo, kam pravidelně přistavujete popelnici na směsný komunální odpad k odvozu odpadu.

Nádoba Vám bude vyprázdněna pouze tehdy, když se v ní nebudou nacházet odpady neslučitelné se sbíranými bioodpady jako např. tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady. Právě z důvodu, že je zapotřebí pro účely zpracování těchto odpadů na kvalitní tzv. „zelené komposty“ udržet i kvalitu sbíraných odpadů, žádáme Vás o respektování těchto pokynů.

Pokud nebude obsah nádoby vyhovovat požadavkům na sbírané odpady, nebude Vám nádoba při svozu BIO odpadů vyprázdněna a její obsah bude naložen do sběrového vozu až při nejbližším svozu směsného komunálního odpadu.

Od listopadu 2008 je pro občany zrušen manipulační poplatek za biologicky rozložitelný odpad ve sběrném dvoře Pískovna (podrobné informace o činnosti a provozu sběrného dvora naleznete pod odkazem Životní prostředí - odpadové hospodářství).

 

Historie zavádění svozu bioodpadu v Děčíně:

Rok 2007

 • Zahájení pilotního projektu „bioodpady Děčín“,
 • projekt realizovaly, na základě rozhodnutí statutárního města Děčín, Technické služby Děčín a.s. ve spolupráci s odborem životního prostředí,
 • byly vybrány dvě lokality města, a to Děčín II – pod nemocnicí a Děčín VI – Letná (v obou případech vilová zástavba),
 • rozběhla se informační kampaň, kdy bylo v 09/2007 přistaveno 329 ks speciálních nádob,
 • od ukončení intenzivní informační kampaně si občané o sběrné nádoby na BIO žádali sami – pouze z vybraných lokalit,
 • intenzivní informační kampaň zajišťovala pracovnice Ekocentra p. Simona Kottková a sl. Gabriela Zadinová (v současné době Ing. Gabriela Zadinová – pracující na Magistrátu města Ústí nad Labem – odpadové hospodářství),
 • v roce 2007 bylo sebráno 77,83 t,
 • finanční prostředky: 132.413,- Kč.

Rok 2008

 • V 04/2008 bylo mezi občany rozmístěno již 419 ks speciálních sběrných nádob,
 • připravovalo se další rozšiřování svozu BIO o další lokality – tentokrát se na intenzivní kampani podílel odbor místního hospodářství a majetku města (dále jen OMH), který celý svoz zaštiťuje a platí (roznos informačních letáků prováděla sl. Michaela Holubová - OMH a studentka UJEP v Ústí nad Labem sl. Tereza Růžičková),
 • svoz BIO byl rozšířen do těchto oblastí : část Děčína I – u zimního stadionu, scelení Děčína II – Nové Město vč. zkušebního rozmístění nádob na sídliště OK5 (ul. Dvořákova), scelení Děčína VI - Letná, Děčín VII - Chrochvice, Děčín XVI – Přípeř, DC XVII – Jalůvčí,
 • koncem roku 2008 bylo mezi občany rozmístěno 860 ks speciálních sběrných nádob,
 • v roce 2008 bylo sebráno 329,370 t,
 • finanční prostředky: 690.040,- Kč.

Rok 2009

 • během roku probíhá postupné rozšiřování svozu BIO, ale tentokrát už pouze po jednotlivých úsecích (ne celé lokality, ale jenom části – kvůli finanční náročnosti),
 • v roce 2009 bylo sebráno 573,650 t,
 • finanční prostředky: 1.384.405,-Kč,
 • koncem roku 2009 bylo rozmístěno 913 ks sběrných nádob.

Rok 2010

 • k 31.12.2010 bylo rozmístěno 1097 ks sběrných nádob,
 • finanční prostředky: 1.583.565,-Kč,
 • v roce 2010 bylo sebráno 603,96 t.

Rok 2011 (01 – 05)

 • k 31.5.2011 bylo rozmístěno 1157 ks sběrných nádob.


Přečtěno: 70112 krát Naposledy změněno pátek, 12 květen 2017 12:02
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz