Vytisknout tuto stránku

Strategie statutárního města Děčín pro období 2014 - 2020

Napsal(a)  | Rubrika: Strategie města 2014 - 2020

Statutární město Děčín má zpracovaný Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020. Příprava tohoto významného dokumentu začala již v roce 2012 a na jeho tvorbě se podílely stovky osob nejen z řad zaměstnanců magistrátu, Okresní hospodářské komory Děčín, Policie ČR nebo Úřadu práce Děčín, ale i veřejnosti. Ta se zapojila především do fáze připomínkování SWOT analýz a do hodnocení hlavních priorit města. Dokument schválilo zastupitelstvo města dne 25.9.2014.
Strategický plán rozvoje města Děčín na roky 2014 – 2020 je společně s Územním plánem města Děčín vrcholným rozvojovým dokumentem na úrovni města. Tvoří tak jakousi kostru, kterou se bude město řídit v následujících letech při realizaci projektů.

 

 PŘÍPRAVA

REALIZACE

 DOKUMENTY

Pracovní skupiny

Výsledky hlasování jsou uvedeny na str. 6-8 Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020 – návrhová část.

SWOT analýzy

Priority

Strategie na podporu podnikání

Akční plány

Vyhodnocení akčních plánů

Indikátory

Rozvoj - strategie města

 

 
cssboxshadow.com


Přečtěno: 47289 krát Naposledy změněno pondělí, 09 červenec 2018 17:03
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií