Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Podpora meziobecní spolupráce

Napsal(a) 
 esf eu oplzz Podorujeme horizont CB

 

Název projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Webové stránky projektu  www.obcesobe.cz
Kontaktní informace
Ing. Martina Štajnerová
Další informace V rámci projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, financovaného z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byla kompletně zpracována analytická (leden–červenec 2014) i návrhová (červenec–prosinec 2014) část strategického dokumentu, jehož finální podobu naleznete níže. Dne 27. března 2015 proběhlo 2. oficiální setkání představitelů obcí, kde byla finální podoba tohoto dokumentu schválena. Projekt byl prodloužen do konce října 2015.
Informace o programu Projekt se zkráceným názvem „Podpora meziobecní spolupráce" je pilotním projektem Svazu měst a obcí ČR plně hrazeným ze zdrojů OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt probíhá celorepublikově a zapojilo se do něj 185 obcí s rozšířenou působností včetně Děčína.
Obsah projektu V rámci projektu, pod metodickým vedením Svazu, tým pracovníků v území zpracovává dokumenty, které popisují, jaká je současná situace v jednotlivých správních obvodech ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb a definují potřeby, jež vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétní lokality a nastíní možné varianty řešení v oblasti meziobecní spolupráce. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuze zástupců obcí nad možnými variantami spolupráce. Jsou stanovena tři povinná témata projektu, a to oblast předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. V SO ORP Děčín budou zpracovávána ještě další dvě volitelná témata – Rozvoj cestovního ruchu a Doprava. V prodloužení projektu se plánuje zřízení servisního centra pro administrativní podporu malých obcí. Také je zpracován akční plán, v němž jsou zahrnuty některé cíle, které vyplynuly ze strategického dokumentu.
Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti, tyto se dotýkají všech obcí, jelikož jde o základní veřejné služby pro občany měst a obcí. Bez motivace ze strany státu se meziobecní spolupráce bude dlouhodobě rozvíjet jen stěží. Realizace projektu s dopadem na celé území nutně přinese i podněty pro legislativní úpravy. Jednak v oblasti financování – např. motivační prvky v rámci rozpočtového určení daní nebo při vyhlašování národních dotačních titulů, může však jít i o podněty v oblasti legislativy upravující jednotlivé oblasti spolupráce.
Rozpočet 2 587 942 Kč
Termín realizace
11/2013 – 10/2015
Dostupné přílohy:

Galerie Obrázků


Přečtěno: 166408 krát Naposledy změněno středa, 25 říjen 2017 12:29

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz