Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně

Napsal(a) 
 logo ozp

 

Název projektu Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.02/2.1.00/11.13068
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská - projektový manažer 
Další informace  -
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy OPŽP č. 26 dne 29.11.2011. Akce je registrována pod č. EDS/SMVS 115D212000623. V současné době je ukončena realizace projektu a bude připravena závěrečná monitorovací zpráva.
Obsah projektu Obsahem projektu je ozelenění vybraných částí ulic Teplická, Prokopa Holého, Myslbekova a Kamenická s velmi frekventovanou, především automobilovou, dopravou. Izolační zeleň zde bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělit obytné zóny od významných liniových zdrojů znečišťujících ovzduší. Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí. Budou zde vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového patra a travního porostu. Celkem bude vysazeno 2 542 ks dřevin (146 ks stromů a 2 396 ks keřů).
Cíl projektu Cílem projektu je omezení prašnosti způsobené, především automobilovou, dopravou v místech obytné zástavby s vysokou hustotou osídlení ve vybraných lokalitách města Děčín.
Rozpočet Celkové náklady 5 365 tis. Kč
Obdržená dotace z FS 4 294 122 Kč a ze SFŽP ČR 252 595 Kč
Termín realizace
05/2013 - 12/2013


Přečtěno: 157733 krát Naposledy změněno středa, 24 červen 2015 17:12

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz