Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

Napsal(a) 
 esf eu oplzz Podorujeme horizont CB

 

Název projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.04/3.1.03/97.00046
Webové stránky projektu

http://komunitni.mmdecin.cz/ 

Kontaktní informace
Mgr. Lenka Houdová - manažerka projektu nebo Mgr. Karolína Kounová Roubíčková - odborná manažerka komunitního plánování
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 97 pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu.
Obsah projektu Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na vyhodnocení procesu střednědobého plánování zejména z důvodu zefektivnění a optimalizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb.
Hlavním cílem projektu je zajistit takový systém sociálních služeb na místní úrovni, který plně odpovídá místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů jsou vynakládány efektivně a hospodárně. Hlavním prostředkem pro nastavení takového systému jsou kvalitně zpracované a využité analýzy a evaluace, které umožní definovat cíle a opatření, která budou reagovat na stávající situaci.
Výstupem projektu je vznik v pořadí již 3. komunitního plánu města Děčína (nadále 3. KP), který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. Hlavním prostředkem pro zvýšení efektivity nového plánu je především evaluace stávajícího plánu (2. komunitní plán sociálních služeb) a zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a podkladů pro vytvoření další koncepce plánování města. V průběhu vytváření komunitního plánu budou organizována jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly pro účastníky procesu plánování sociálních služeb, která budou zaměřena na získání podkladů pro vytvoření 3. KP. Bude také rozšířen informační portál sociálních služeb a komunitního plánování, kde budou umístěny videonahrávky a fotodokumentace ze soc. zařízení a pořádaných akcí. Dojde tím ke zvýšení informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb a aktivit v soc. oblasti.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zpracování komplexních analýz současné situace města Děčína v oblasti sociálních služeb. V průběhu projektu se bude žadatel soustředit zejména na podrobné zhodnocení současného stavu za pomoci analýz a diagnostik situace z pohledu více subjektů, např. města, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb a na výhledy do budoucna. S využitím těchto analýz bude vypracován a prezentován nový komunitní plán, který bude reagovat na stávající sociální situaci ve městě.
Rozpočet

Předpokládané náklady: 2 235 769,60 Kč

Skutečné náklady: 1 996 741,72 Kč

Termín realizace
07/2013 - 06/2015

Galerie Obrázků


Přečtěno: 162975 krát Naposledy změněno úterý, 16 únor 2016 12:51

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz