Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - lokalita Děčín IX

Napsal(a) 
 MV Logo CMYK

 

Název projektu Rozšíření MKDS – lokalita Děčín IX
Registrační číslo projektu                               
1737.1
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Mgr. Tomáš Pavlík 
Další informace
Informace o programu Projekt je realizován v rámci projektu Program prevence kriminality v roce 2012 Ministerstva vnitra ČR v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011. Realizátorem projektu je Městská Policie Děčín.
Obsah projektu Projekt je koncipován jako rozšíření stávajícího kamerového systému o jeden kamerový bod umístěný na střeše obytného domu v ul. Na Pěšině. Umístěním kamery získá Městská policie Děčín kompletní přehled o podstatné části lokality Děčína IX. Pod nepřetržitým dohledem tak budou některá restaurační zařízení, rozsáhlé parkovací plochy zejména v ul. Na Pěšině a značná část areálu základní školy. Technicky jde o umístění kamery s úhlem otáčení 360 stupňů. Přenos dat je zajištěn optickou linkou přímo na pracoviště Městské policie.
Cíl projektu Cílem projektu je snížení míry kriminality a počtu spáchaných přestupků ve sledované lokalitě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel lokality, která je kamerovým systémem sledována. Veškeré události zjištěné kamerovým systémem jsou zaznamenávány v databázovém systému Městské policie a účinnost kamerového systému je pravidelně vyhodnocována.
Rozpočet Celkové náklady projektu: 401 000 Kč
Dotace MV ČR: 285 000 Kč
Termín realizace
05/2012 - 12/2012

Galerie Obrázků


Přečtěno: 158555 krát Naposledy změněno pátek, 18 červenec 2014 12:53

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz