Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Technologické centrum obce s rozšířenou působností a spisová služba

Napsal(a) 
 loga uap

 

Název projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností a spisová služba
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.06/2.1.00/06.06778
Webové stránky projektu http://egon.mmdecin.cz/projekty/technologicke-centrum
Kontaktní informace
 Mgr. Lenka Houdová - projektový manažer
Další informace  -
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 06 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu regionálního rozvoje a z 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Projekt je zaměřen na vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností (ORP) určeného k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s napojením na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb. Projekt technologických center je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o sjednocení informačních systémů obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Děčín. Vybudováním technologického centra dojde k vytvoření dostatečné kapacity negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy. Dále dojde k pořízení nové verze elektronické spisové služby pro magistrát Děčín a zajištění hostované nebo vlastní elektronické služby pro 31 obcí ze správního obvodu ORP Děčín.
Rozpočet Realizace projektu byla úspěšně ukončena k 29.2.2012. V současné době běží provozní fáze projektu.
Celkový rozpočet projektu činil 3 833 045 Kč.
Termín realizace
03/2010 - 02/2012


Přečtěno: 87301 krát Naposledy změněno čtvrtek, 22 leden 2015 10:37

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz