Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova

Napsal(a) 
 logo-uk

 

Název projektu Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova
Registrační číslo projektu                               
12/SML 2021
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiři Veselý
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Fondu Ústeckého kraje dne 11. 4. 2012. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012 byla statutárnímu městu Děčín schválena neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu Ústeckého kraje byla podepsána dne 21. 9. 2012.
Obsah projektu 1. Dojde k vybudování nového průlezkového hradu v areálu ZOO (tento hrad nahradí starý hrad v dětském koutku).
2. Dojde ke zpevnění parkovacích ploch před areálem ZOO. Tato úprava zamezí znečištění spodních vod ropnými produkty z osobních vozidel návštěvníků.
3. V úseku mezi km 0,05475 a 0,07375 dojde k vybudování výhybny. Vozovka Žižkovy ulice bude rozšířena o 2 metry.
4. Bude opravena stávající opěrná zeď v ul. Žižkova, která je v současné době v havarijním stavu.
Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení atraktivity lokality Pastýřská stěna, která je hojně navštěvovaná turisty i obyvateli města Děčín a zlepšení dopravní dostupnosti a ochrany životního prostředí na Pastýřské stěně.
Rozpočet

Projekt byl dokončen.

Celkové náklady 4 022 007 Kč

Termín realizace
09/2012 - 06/2013

Galerie Obrázků


Přečtěno: 148706 krát Naposledy změněno pátek, 18 červenec 2014 12:43

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz