Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Úprava přechodu pro chodce v Bynově

Napsal(a) 
 logo-barva

 

 

 

 

Název projektu

Úprava přechodu pro chodce v Bynově

Registrační číslo projektu                               
evidováno pod Smlouvou č. 101/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Veronika Takacsová
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci podána na Státní fond dopravní infrastruktury, do programu Bezpečnost dopravy
Obsah projektu Jedná se o realizaci stavebních úprav odstraňujících bariéry na dopravní infrastruktuře, zejména o úpravu stávajícího přechodu pro chodce, neboť současný přechod je příliš dlouhý a pro přecházení školou povinných dětí a starších lidí zcela nevhodný. Jedná se o úpravu silnice I/13 se stávajícím přechodem pro pěší (s nevyhovujícími parametry, především z hlediska souladu s vyhl. 398/2009 Sb.). Upravený přechod pro chodce přes silnici I/13 sestává z rekonstrukce chodníků a nástupů, z přechodu s bezbariérovým opatřením pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vše bude řádně označeno svislým a vodorovným dopravním značením. Přechod pro chodce bude doplněn světelnou stožárovou signalizací. Stavba se nachází v zastavěném území města Děčín, místní části - Bynov, podél silnice I/13, jedná se o frekventovanou komunikaci na okraji města, která dělí plochy využívané pro pěší propojení mj. autobusové zastávky, prodejen na jedné straně, občanské vybavenosti (školská zařízení, prodejny) a obytné zástavby na straně druhé. Z hlediska dopravního řešení se na silnici nebude provádět žádná konkrétní fyzická změna. Pro zklidnění dopravy bude přechod pro chodce doplněn světelnou signalizací a budou provedeny stavební úpravy spočívající v provedení vysazených chodníkových ploch tak, aby šíře komunikace mezi novými obrubami byla 7,0 m. Stavba nebude člěněna na etapy.
Cíl projektu Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu a jeho zpřístupnění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Cílová skupina jsou děti předškolního a školního věku a osoby ZTP.
Rozpočet

Celkové výdaje – 718 480 Kč

Termín realizace
listopad 2016


Přečtěno: 114055 krát Naposledy změněno úterý, 07 únor 2017 07:38

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz