Vytisknout tuto stránku

Obnova obecního majetku po živelních pohromách 2013

Napsal(a) 
 mmcr logo

 

Název projektu Obnova obecního majetku po živelních pohromách 2013
Registrační číslo projektu                               
117D914003845
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013.
Obsah projektu Obsahem žádosti o dotaci je oprava komunikace 5. května v k.ú. Bělá, která spočívá v obnově a zpevnění povrchu místní komunikace vč. opravy krajnice v délce cca 500 m. Dále je předmětem žádosti oprava mostu DC-006 P v k.ú. Děčín Staré Město.
Cíl projektu Cílem projektu je oprava komunikace, mostku a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013.
Rozpočet

Celkové náklady 1 750 tis. Kč
Max. výše dotace 1 545 tis. Kč

Termín realizace
04/2015 - 09/2015


Přečtěno: 122603 krát Naposledy změněno středa, 20 květen 2015 14:09