Vytisknout tuto stránku

Revitalizace nádvoří děčínského zámku

Napsal(a) 

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Revitalizace nádvoří děčínského zámku
Registrační číslo
CZ.109/1.1.00/73.01190
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z 54. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Realizací projektu došlo k odvodnění nádvoří a zamezení průsaku vody do sklepních prostor. Úpravy byly navrženy historickými postupy s použitím přírodních materiálů. Nádvoří se vyspádovalo ke středové podélné ose. Vybudovali se čtyři kruhové, resp. oválné ostrůvky, zvýšené na kamenném obrubníku a osazené trávou a nízkou zelení. Zbývající komunikační plocha je mlatová. V rámci osázení zelených ploch byly podél jižní a severní fasády vysazeny popínavé rostliny. Součástí projektu je i závlahový systém.
Cíl projektu Účelem projektu byla památková obnova nádvoří zámku Děčín. Snahou bylo se přiblížit historickému stavu z počátku 20. století, které známe z historické fotodokumentace. Návrat do původního stavu byl realizován s ohledem na současné potřeby provozu zámku.
Rozpočet Celkové náklady: 6 947 545 Kč
Dotace: 4 813 310 Kč
Termín realizace
03/2015 – 08/2015


Přečtěno: 155161 krát Naposledy změněno úterý, 22 listopad 2016 11:14