Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Děčín – Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů

Napsal(a) 
 logo ozp

 

Název projektu Děčín – Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.02/6.6.00/12.16685
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

Projekt vychází z výzvy č. 42 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6.6, kterou vyhlašuje ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Financování projektu je zajištěno 85 % způsobilých výdajů z ERDF, 5% způsobilých výdajů z SFŽP a 10 % z vlastních prostředků žadatele.

Obsah projektu Zájmové území se nachází na strmém svahu Červeného vrchu, jižní části, na lesním pozemku. Rizikové skalní výchozy jsou soustředěny zhruba v horní polovině tohoto svahu o sklonu 35°. Řícení skalních bloků je dáno především rozpukáním skalních výchozů, velkým úklonem vrstev po svahu a zvětráváním a rozpadem pískovců podél vrstevných ploch. Činnosti vedoucí k zajištění dlouhodobé časové stability masivu spočívají v očištění bloků, kotvení – fixace ocelovými trny, vybudování podezdívek a vyzdívek a instalací trvalého záchytného plotu na patě svahu.
Cíl projektu Cílem je ochrana životů a majetku – zejména rodinných domů a provozu na komunikaci, kdy se ohrožená oblast nachází na patě strmého svahu s nestabilními skalními výchozy.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 2 132 792,12 Kč

Způsobilé výdaje 1 859 578,72 Kč

Dotace EU 1 673 620,78 Kč

Termín realizace
06/2014 - 09/2014


Přečtěno: 150240 krát Naposledy změněno pondělí, 17 srpen 2015 15:32

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz