Vytisknout tuto stránku

Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu

Napsal(a) 
 logo ozp

 

Název projektu Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.02/6.6.00/12.16684
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

Projekt vychází z výzvy č. 42 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6.6, kterou vyhlašuje ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Financování projektu je zajištěno 85 % způsobilých výdajů z ERDF, 5% způsobilých výdajů z SFŽP a 10 % z vlastních prostředků žadatele.

Obsah projektu Zájmové území se nachází na severním okraji Děčína, na pravém břehu řeky Labe, na místě zvaném Vyhlídka Bohemia. Lokalita se nachází v těsné blízkosti jižního okrajového zlomu děčínského zlomového pole, kde jsou pískovce drcené a rozpukané. Hlavním důvodem nestability jsou tak četné pukliny. Výchozy podléhají zvětrávání a patrný je opad pískovce. Bezprostředně pod nestabilním masivem je situován obytný dům. Sanační práce na masivu vedoucí k zajištění dlouhodobé stability spočívají v odstranění volně ložených bloků a náletové vegetace, odtěžení části masivu, jeho kotvení, zasíťování a založení ŽB žeber a ukotvení trny.
Cíl projektu Cílem je ochrana životů a majetku. Zabezpečení havarijního skalního masivu, který se nachází bezprostředně nad obytným objektem a představuje akutní ohrožení.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 1 882 609,63 Kč

Způsobilé výdaje 1 882 609,63 Kč

Dotace EU 1 694 348,58 Kč

Termín realizace
06/2014 - 09/2014


Přečtěno: 147233 krát Naposledy změněno pondělí, 17 srpen 2015 15:37