Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem

Napsal(a) 
 logo ozp

 

Název projektu Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem
Registrační číslo projektu                               
 115D122004042
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

 Projekt vychází z 50.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Financování projektu je zajištěno 60,3% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Obsah projektu Předmětem projektu je sanace skalního svahu a zabezpečení nemovitostí v ulici Pod Svahem, včetně místní komunikace. Konkrétně se jedná o obnovu stávajících dynamických bariér na lesním pozemku p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, původní stávající bariéra bude demontována a nahrazena novou o výšce 3,5 m a rozsahu 910 m2, dále bude provedeno rozlomení nestabilních skalních bloků o objemu nad 3 m3. Bloky budou uskladněny ve svahu ve formě kamenných rovnanin. Součástí projektu jsou kotvení a podezdívky skalních výchozů a zajištění ocelovou sítí. Podezdění bude provedeno vlepením stahovacích trnů do vývrtů.
Cíl projektu Cílem projektu je ochrana stávajících domů, majetků a zdraví obyvatel, včetně zabezpečení místní komunikace ul. Pod Svahem. V současné době zde dochází k samovolnému uvolňování skalních bloků a pádu kamenů ohrožujících majetek a zdraví obyvatel. Ulice Pod Svahem slouží místním občanům i složkám IZS jako jediná přístupová komunikace k objektům a nemovitostem. Stav je proto charakterizován jako havarijní stav, s nutností bezodkladného řešení, tj. realizace sanačních opatření.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 9 615 465,02 Kč

Způsobilé výdaje 6 448 813,50 Kč

Dotace EU 5 803 931,70 Kč

Termín realizace
04/2015 - 09/2015


Přečtěno: 145695 krát Naposledy změněno čtvrtek, 03 srpen 2017 10:02

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz