Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu

Napsal(a) 
 logo md

 

Název projektu Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Registrační číslo projektu                               
 127D212000044
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý
Další informace  -
Informace o programu

 Žádost o dotaci byla podána v červnu 2014 v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013.

Obsahem žádosti o dotaci je obnova místní komunikace vedoucí z Čertovy Vody do Dolního Žlebu s předpokládaným objemem prací v celkové výši 17 113 tis. Kč vč. DPH. Dotace ve výši 85% by byla v případně poskytnutí čerpána v letech 2015 – 2016.

Obsah projektu Komunikace, která je předmětem obnovy, je místní obslužnou komunikací 3. třídy, která se nachází na rozhraní katastrálních území Prostřední a Dolní Žleb.  Začátek úseku  je situován  na křižovatce pod železniční zastávkou Děčín - Čertova Voda (u domu č.p. 62) a konec úseku je v křižovatce v k.ú. Dolní Žleb pod železniční zastávkou Dolní Žleb. Celková délka obnovované komunikace je 2 406 m. Součástí obnovy komunikace je vybudování opěrné zdi - stabilizace koruny MK pod částí komunikace, která je při každých záplavách narušována vodou. Obnova komunikace spočívá v odfrézování stávajícího krytu a zpětném položení v části ložné a v celé délce obnovovaného úseku komunikace obrusné vrstvy. Dále v problematických místech bude řešena stabilizace násypového svahu podél řeky Labe osazením betonových obrub. Dále dojde k obnově krytu na přilehlých výhybnách a k pročištění stávajících propustků. U některých propustků dojde k celkové obnově čel z důvodu narušení jejich stability povodněmi.
Cíl projektu Cílem projektu je obnova komunikace poškozené povodní v červnu 2013.
Rozpočet Celkové náklady 12 946 tis. Kč

Dotace 11 004 tis. Kč

Termín realizace
04/2016 - 12/2016


Přečtěno: 120060 krát Naposledy změněno středa, 15 únor 2017 09:43

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz