Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Napsal(a) 

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.09/1.1.00/61.01003
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer
Další informace
Informace o programu Projekt vychází ze 42. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Předmětem projektu je rozšíření kapacity ubytovaných osob z 84 na 101 klientů. Dispoziční uspořádání rekonstruovaného objektu umožní navýšení standardu provozu jednotlivých provozních celků i vyřešení bezbariérovosti jednotlivých prostor. Rozšířením budovy C dojde k vyřešení potřebného prostoru pro gastro provoz a ke zvětšení společenských prostor. Projekt byl zařazen do IPRM Děčín - zóna "Centrum".
Cíl projektu Cílem projektu je zlepšit prostředí pro život seniorů rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury určené pro sociální služby. Konkrétně se jedná o úpravu provozního řešení přístupu do objektu - přístup pouze z dvorní/severozápadní strany (bez řešení vnějších ploch), dostavbu a přístavbu objektu C a rekonstrukci stávajících prostor DPS (budovy A, B, C), včetně technologií. Cílem je současně rozšíření kapacity DPS o 17 míst a obecné navýšení standardů co se týče dispozic, provozu jednotlivých celků, bezbariérovosti a gastroprovozu. Současně dojde k rozšíření společenských prostor. Realizací tohoto projektu dojde k naplnění dlouhodobých strategických a rozvojových zájmů města.
Rozpočet 51 373 907 Kč
Termín realizace
04/2014 - 08/2015


Přečtěno: 142221 krát Naposledy změněno čtvrtek, 13 říjen 2016 10:42

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz