O víkendu přijdou velké změny v dopravě

Stavba Vilsnické spojky míří do finále. Znamenat to však bude další dopravní změny a omezení, které potrvají do úplného dokončení stavby. To by mělo nastat 30. června. Sledujete pečlivě dopravní značení. 

Děčín vyhlásil veřejnou soutěž o návrh na lávku pro cyklisty

Architektonicko-konstrukční soutěž o návrh s názvem Lávka Děčín – Podmokly řeší propojení břehů Labe podél tělesa dráhy na závodní straně železničního mostu. Lávka by měla využít stávající konstrukci mostu přes Labe a Ploučnici a sloužit pěším a cykl...

Městské slavnosti se blíží a kromě tradičních akcí se letos můžeme těšit i na zajímavé novinky

Slavnosti odstartují jako vždy ohňostrojem, který tradičně vypukne první den slavností v pátek 11. května a letos se ponese v duchu 30. let a velkolepého filmového muzikálu The Great Gatsby. Před ohňostrojem i po něm si poslechneme známé interprety v...

Obyvatelé Bynova se mohou vyjádřit k návrhu územní studie revitalizace sídliště

Setkání s obyvateli bynovského sídliště, vedením města a architektonickým studiem re:architekti proběhlo v tělocvičně základní školy. Architekti představili návrh územní studie, kterou zpracovali na základě pečlivého zmapování oblasti, dotazníkového ...

Dopravní podnik města pořizuje ekologické autobusy

Prvních deset z celkem dvaceti jedna autobusů s pohonem na CNG představil dopravník podnik 11. dubna v 11 hodin na odstavné ploše na Dělnické ulici. Současně s novými autobusy byla do provozu uvedena také plnička CNG. Děčínský dopravní podnik tak udě...

 • O víkendu přijdou velké změny v dopravě

 • Děčín vyhlásil veřejnou soutěž o návrh na lávku pro cyklisty

 • Městské slavnosti se blíží a kromě tradičních akcí se letos můžeme těšit i na zajímavé novinky

 • Obyvatelé Bynova se mohou vyjádřit k návrhu územní studie revitalizace sídliště

 • Dopravní podnik města pořizuje ekologické autobusy

Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Informace o způsobu hlasování - volba prezidenta republiky

Napsal(a)  | Rubrika: Volba prezidenta republiky

Informujeme voliče o zásadách hlasování a o způsobu hlasování ve volební místnosti. Podrobnosti v článku.

Zásady hlasování:

 • volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
 • volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky:
  • platným občanským průkazem, nebo
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, nebo
  • cestovním průkazem
 • neprokážel-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno
 • volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen jej po prokázání totožnosti a státního občanství ČR odevzdat okrskové voelbní komisi
 • volič musí vstoupit do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, kterou obdrží od okrskové volební komise
 • v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise
 • s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být přítomen v tomto prostoru jiný volič, nikoliv člen komise a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky
 • volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů magistrát (tel. 412 593 200 - 203) nebo přímo okrskovou volební komisi (telefonní čísla do jednotlivých komisích jsou zveřejněna na internetových stránkách města) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

 

Způsob hlasování ve volební místnosti:

 • volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, který se nijak neupravuje, a to v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky (zástěna)
 • po opuštění prostor pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky
 • za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv člen komise
 • voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.

 Přečtěno: 563 krát Naposledy změněno čtvrtek, 11 leden 2018 08:52
Alena Smutná

vedoucí organizačního oddělení

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online