Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Územní plánování

Kategorie

Územně plánovací činnost ORP Děčín

Územně plánovací činnost ORP Děčín

Územní plány, změny územních plánů, vymezená zastavěná území a zprávy o uplatňování územních plánů.


V souladu s ust. § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění zveřejňuje pořizovatel vydané územní plány, obsahující údaje o jejich vydání a současně sděluje, že do územně plánovacích dokumentací a do jejich dokladových částí je možné nahlížet na příslušném obecním úřadu který územní plán vydal. Do všech vydaných i schválených územně plánovacích dokumentací je možné nahlížet na Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín.


 

Na tomto odkazu jsou umístěné naskenované hlavní výkresy územních plánů obcí nad mapovými podklady. Najdete je v záložce "RASTROVÉ ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ".

Územně analytické podklady ORP Děčín

Územně analytické podklady ORP Děčín

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016.


Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním k řádu v platném znění, zveřejňujeme informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27. Zobrazení dat ZDE

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto [ Sestupně ]

4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016 4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 20.07.2018
Velikost souboru: Neznámé

loga uap

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2010

2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2012

3. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2014

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz