Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Územní plánování

Kategorie

Územně plánovací činnost ORP Děčín

Územně plánovací činnost ORP Děčín

buy Pregabalin canada Územní plány, změny územních plánů, vymezená zastavěná území a zprávy o uplatňování územních plánů.


V souladu s ust. § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění zveřejňuje pořizovatel vydané územní plány, obsahující údaje o jejich vydání a současně sděluje, že do územně plánovacích dokumentací a do jejich dokladových částí je možné nahlížet na příslušném obecním úřadu který územní plán vydal. Do všech vydaných i schválených územně plánovacích dokumentací je možné nahlížet na Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín.


 

Na browse around these guys tomto odkazu jsou umístěné naskenované hlavní výkresy územních plánů obcí nad mapovými podklady. Najdete je v záložce " RASTROVÉ ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ".

Územně analytické podklady ORP Děčín

Územně analytické podklady ORP Děčín

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016.


Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním k řádu v platném znění, zveřejňujeme informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27. Zobrazení dat ZDE.

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto [ Vzestupně ]

4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016 4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2016

oblíbené!
Přidáno: 27.02.2013
Datum změny: 26.01.2017
Velikost souboru: Neznámé

loga uap

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2010

2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2012

3. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín - 2014

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz