Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Děčín

 

- územní plán

- změny územního plánu číslo 1, 2, 4, 6 a 8.

- právní stav územního plánu

- územní studie


 

Kategorie

Územní plán

Územní plán

 

Informace o schválení Územního plánu města Děčín:
Územní plán města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání dne 21. 03. 2002 usnesením č. LXXVIII, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín nabyla účinnosti dne 21. 03. 2002.

 

V elektronické podobě je územní plán zveřejněn ve formě platného znění (viz právní stav Územního plánu města Děčín)

 

Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Děčín – 1. změna

Děčín – 1. změna

 

Informace o schválení 1. změně Územního plánu města Děčín:
1. změna Územního plánu města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání dne 21. 04. 2005 usnesením č. ZM 05 06 01, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 nabyla účinnosti dne 31. 05. 2005.


Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Děčín - 2. změna

Děčín - 2. změna

 

Informace o vydané 2. změně Územního plánu města Děčín:
2. změna Územního plánu města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, na svém zasedání dne 31. 01. 2008 usnesením č. ZM 08 01 04 01. Změna nabyla účinnosti dne 22. 02. 2008.


Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Děčín - 4. změna

Děčín - 4. změna

 

Informace o schválení 4. změny Územního plánu města Děčín:
4. změna Územního plánu města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín, na svém zasedání dne 21. 12. 2006 usnesením č. ZM 06 12 07 01, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 nabyla účinnosti dne 12. 01. 2007.


Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Děčín - 6. změna

Děčín - 6. změna

 

Informace o schválení 6. změny Územního plánu města Děčín:
6. změna Územního plánu města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, na svém zasedání dne 21. 01. 2010 usnesením č. ZM 10 01 07 01. Změna nabyla účinnosti dne 26. 02. 2010.


Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Děčín - 8. změna

Děčín - 8. změna

 

Informace o vydání 8. změně Územního plánu města Děčín:
8. změna Územního plánu města Děčín vydalo zastupitelstvo města Děčín, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, na svém zasedání dne 25. 09. 2014 usnesením č. ZM 08 14 07 04 01. 8. změna nabyla účinnosti dne 26. 02. 2015.


Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Právní stav Územního plánu města Děčín (Úplné znění Územního plánu města Děčín po vydání 8. změny)

Právní stav Územního plánu města Děčín (Úplné znění Územního plánu města Děčín po vydání 8. změny)

 

Do dokumentace Právního stavu je možno v listinné podobě nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto [ Vzestupně ]

Děčín - Hlavní výkres zahrnující změny 1,2,4 a 6 Děčín - Hlavní výkres zahrnující změny 1,2,4 a 6

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 12.05 MB

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz