Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Huntířov

 

- územní plán

- změna územního plánu číslo 1

- zpráva o uplatňování územního plánu

- právní stav po vydání 1. změny


 

Kategorie

Územní plán

Územní plán

 

Informace o schválení Územního plánu obce Huntířov:
Územní plán obce Huntířov byl schválen zastupitelstvem obce Huntířov dne 22. 12. 2006 usnesením č. Z-2006/694, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

 

V elektronické podobě je územní plán zveřejněn ve formě platného znění (viz právní stav po vydání 1. změny ÚP) 

 

Do dokumentace Územního plánu obce Huntířov lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Obecním úřadu Huntířov
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Huntířov

Územní Plán - změna č. 1

Územní Plán - změna č. 1

 

Informace o vydané 1. změně Územního plánu obce Huntířov:
1. změna Územního plánu obce Huntířov vydalo zastupitelstvo obce Huntířov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanoveními § 171 až  174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,  na svém zasedání dne 03.03.2010 usnesením č. Z – 2010/04. Změna Územního plánování obce Huntířov nabyla účinnosti dne 06. 05. 2010.

 

Do dokumentace 1. změny Územního plánu obce Huntířov lze v listinné podobě nahlížet:
-    Na Obecním úřadu Huntířov
-    Na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    Na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    Na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Huntířov

Právní stav po vydání 1. změny ÚP

Právní stav po vydání 1. změny ÚP

 

Do dokumentace Právního stavu po vydání 1. změny Územního plánu obce Huntířov lze v listinné podobě nahlížet:
-    Na Obecním úřadu Huntířov
-    Na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    Na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    Na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Huntířov

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto [ Vzestupně ]

Zpráva o uplatňování Územního plánu Huntířov v uplynulém období Zpráva o uplatňování Územního plánu Huntířov v uplynulém období

oblíbené!
Přidáno: 02.11.2015
Datum změny: 02.11.2015
Velikost souboru: 6.24 MB

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz