Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Růžová

 

- územní plán obce

- změna č. 1 územního plánu obce


 

Kategorie

Územní plán obce

Územní plán obce

 

source Údaje o schváleném Územním plánu obce Růžová:
Územní plán obce Růžová byl schválen zastupitelstvem obce Růžová dne 14.4.2006 usnesením č. 1/06, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.  
V elektronické podobě je zveřejněn  hlavní výkres  a Obecně závazná vyhláška obce Růžová č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Růžová, která nabyla účinnosti dne 1.5.2006.

 

Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    Na obecním úřadu Růžová
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Růžová

Změna č. 1 územního plánu obce

Změna č. 1 územního plánu obce

 

Údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu obce Růžová:
Změnu č. 1 Územní plánu obce Růžová vydalo zastupitelstvo obce Růžová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanoveními § 171 až  174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,  na svém zasedání dne   17.12.2010  usnesením č.86/10.
Změna č. 1 Územního plánu obce Růžová nabyla účinnosti dne 1.1,2011.


Do dokumentace Změny č. 1 Územního plánu obce Růžová je možno v listinné podobě nahlížet:
-    na Obecním úřadu Růžová
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Růžová


ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online