Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Růžová

 

- územní plán obce

- změna č. 1 územního plánu obce


 

Kategorie

Územní plán obce

Územní plán obce

 

Údaje o schváleném Územním plánu obce Růžová:
Územní plán obce Růžová byl schválen zastupitelstvem obce Růžová dne 14.4.2006 usnesením č. 1/06, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.  
V elektronické podobě je zveřejněn  hlavní výkres  a Obecně závazná vyhláška obce Růžová č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Růžová, která nabyla účinnosti dne 1.5.2006.

 

Do dokumentace Územního plánu města Děčín lze v listinné podobě nahlížet:
-    Na obecním úřadu Růžová
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Růžová

Změna č. 1 územního plánu obce

Změna č. 1 územního plánu obce

 

Údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu obce Růžová:
Změnu č. 1 Územní plánu obce Růžová vydalo zastupitelstvo obce Růžová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanoveními § 171 až  174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,  na svém zasedání dne   17.12.2010  usnesením č.86/10.
Změna č. 1 Územního plánu obce Růžová nabyla účinnosti dne 1.1,2011.


Do dokumentace Změny č. 1 Územního plánu obce Růžová je možno v listinné podobě nahlížet:
-    na Obecním úřadu Růžová
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Růžová


ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz