Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Těchlovice

 

- územní plán

- změna územního plánu číslo 1

- právní stav po vydání 1. změny ÚP


 

Kategorie

Územní plán

Územní plán

 

Informace o schváleném Územním plánu obce Těchlovice:
Územní plán obce Těchlovice byl schválen zastupitelstvo obce Těchlovice dne 09. 06. 2004 usnesením č. XII/2004, tj. před účinností zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

 

V elektronické podobě je územní plán zveřejněn ve formě platného znění (viz právní stav po vydání 1. změny ÚP)


Do dokumentace Územního plánu obce Těchlovice lze v listinné podobě nahlížet:
-    na Obecním úřadu Těchlovice
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Těchlovice

Změna ÚP č. 1

Změna ÚP č. 1

 

Informace o vydané 1. změně Územního plánu obce Těchlovice:
Změnu č. 1. Územního plánu obce Těchlovice vydalo zastupitelstvo obce Těchlovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanoveními § 171 až  174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,  na svém zasedání dne 08. 09. 2010 usnesením č. 14/2010. 1. změna Územního plánování obce Těchlovice nabyla účinnosti dne 01. 10. 2010.


Do dokumentace 1. změny Územního plánu obce Těchlovice je možno v listinné podobě nahlížet:
-    Na Obecním úřadu Těchlovice
-    Na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    Na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    Na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Těchlovice

Právní stav po vydání 1. změny ÚP

Právní stav po vydání 1. změny ÚP

 

Do dokumentace Právního stavu po vydání 1. změny Územního plánu obce Těchlovice lze v listinné podobě nahlížet:
-    Na Obecním úřadu Těchlovice
-    Na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    Na Magistrátu města Děčín, Stavebním úřadu
-    Na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Těchlovice


ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz