Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Odbor životního prostředí

Dokumenty

Pořadí podle : Název | Datum | Stáhnuto | [ Vzestupně ]

14 Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí 14 Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 154.51 kB

12 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 12 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 11.12.2014
Velikost souboru: 46 kB

22 Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa 22 Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

24 Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 24 Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 05.01.2017
Velikost souboru: 218.32 kB

21 Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 21 Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

11 Žádost o trvalé/dočasné odnětí půdy ze ZPF 11 Žádost o trvalé/dočasné odnětí půdy ze ZPF

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 30.06.2015
Velikost souboru: 550.4 kB

17 Souhrnné údaje LHE za vlastníka 17 Souhrnné údaje LHE za vlastníka

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

18 Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha 18 Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

07 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 07 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 85.92 kB

02 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 02 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

oblíbené!
Přidáno: 01.03.2013
Datum změny: 01.03.2013
Velikost souboru: 78.69 kB

10 Žádost o vydání rybářského lístku 10 Žádost o vydání rybářského lístku

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 286.66 kB

23 Žádost o vydání souhlasu s trasou nadzemního a podzemního vedení pozemních komunikací, drah a vodních cest 23 Žádost o vydání souhlasu s trasou nadzemního a podzemního vedení pozemních komunikací, drah a vodních cest

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

06 Dopravce odpadů 06 Dopravce odpadů

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 78.99 kB

20 Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku/zajištění porostu 20 Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku/zajištění porostu

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

05 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 05 Hlášení o produkci a nakládání s odpady

oblíbené!
Přidáno: 06.03.2013
Datum změny: 06.03.2013
Velikost souboru: 839.94 kB

07_01 Příloha - Hlášení dopravce odpadů 07_01 Příloha - Hlášení dopravce odpadů

oblíbené!
Přidáno: 24.10.2016
Datum změny: 24.10.2016
Velikost souboru: 544.8 kB

05_01 Příloha - Hlášení o produkci a nakládání s odpady 05_01 Příloha - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

oblíbené!
Přidáno: 19.10.2016
Datum změny: 19.10.2016
Velikost souboru: 1.03 MB

02_01 Příloha - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 02_01 Příloha - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

oblíbené!
Přidáno: 19.10.2016
Datum změny: 19.10.2016
Velikost souboru: 736.8 kB

07_01 Příloha - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 07_01 Příloha - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

oblíbené!
Přidáno: 19.10.2016
Datum změny: 19.10.2016
Velikost souboru: 807.84 kB

25 - Žádost o vydání závazného stanoviska - odpady 25 - Žádost o vydání závazného stanoviska - odpady

oblíbené!
Přidáno: 20.02.2018
Datum změny: 20.02.2018
Velikost souboru: 67 kB

19 - Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese) 19 - Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese)

oblíbené!
Přidáno: 23.07.2018
Datum změny: 04.01.2019
Velikost souboru: Neznámé

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz