Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Alena Smutná

Alena Smutná

vedoucí organizačního oddělení

Magistrát města Děčín je jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 33 - Děčín. Přihlášky k registraci kandidátů se podávají na Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV., 1. patro, č. dv. 210, a to nejpozději do 05.08.2014 do 16:00 hodin.

Veškeré infomace o podmínkách kandidatury jsou uvedeny v příloze.

 

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu voličů je zapsán, si může požádat o vydání voličského průkazu ode ode vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, t.j. od 20.06.2014, a to:

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně.

V buy provigil online with paypal listinné podobě do pátku 03.10.2014 do 16:00 hodin na adresu Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 28. října 1155/5, Děčín I, go site osobně pak do středy 08.10.2014 do 16:00 hodin na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, ul. 28. října 1155/5, Děčín I.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní Jindru Olsadilovou, tel. 412 591 137, e-mail: jindra.osladilova@mmdecin.cz.

 

Prezident České republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014 (společně s volbami do zastupitelstev obcí). V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že z žádných kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude se druhé kolo konat v pátek 17. října 2014 a v sobotu 18. října 2014 ve stejný čas, jako v prvním kole.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Primátor statutárního města Děčín pan František Pelant informuje občany o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 23.01.2014 od 15,00 hodin v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online