Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Alena Smutná

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10.-11.10.2014, se podávají registračnímu úřadu (viz příloha), který sídlí na Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38  Děčín IV, I. patro, č. dv. 210, a to nejpozději do 05.08.2014 do 16:00 hodin.

Magistrát města Děčín je jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 33 - Děčín. Přihlášky k registraci kandidátů se podávají na Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV., 1. patro, č. dv. 210, a to nejpozději do 05.08.2014 do 16:00 hodin.

Veškeré infomace o podmínkách kandidatury jsou uvedeny v příloze.

 

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu voličů je zapsán, si může požádat o vydání voličského průkazu ode ode vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, t.j. od 20.06.2014, a to:

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně.

V listinné podobě do pátku 03.10.2014 do 16:00 hodin na adresu Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 28. října 1155/5, Děčín I, osobně pak do středy 08.10.2014 do 16:00 hodin na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, ul. 28. října 1155/5, Děčín I.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní Jindru Olsadilovou, tel. 412 591 137, e-mail: jindra.osladilova@mmdecin.cz.

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz