Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Alena Smutná

 • Kandidát se může do 48 hodin přede dnem voleb (tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin) písemně vzdát své kandidatury.
 • Též zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, může do 48 hodin přede dnem voleb (tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin) písemně odvolat kandidaturu kandidáta (u volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran/politických hnutí a nezávislých kandidátů zmocněnec nemůže písemně odvolat kandidaturu kandidáta).
 • Prohlášení o odvolání kandidatury nebo prohlášení o vzdání se kandidatury nezle vzít zpět a je nutné je doručit registračnímu úřadu - Magistrátu města Děčín.
 • Po registraci kandidátních listin zůstavají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstev obcí se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží.
 • Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstev obcí, tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin.

Ve čtvrtek dne 23.08.2018 od 12:00 hodin v zasedací místnosti tajemníka Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 1. patro, č. dv. 210, se uskuteční losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do Zastupitelstev obcí Arnoltice, Bynovec, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Kámen,Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice a do Zastupitelstva města Děčín.

Losování se mohou účastnit zmocněnci volebních stran a případně zástupci médií.

Magistrát města Děčín ve funkci registračního úřadu vydal dne 17.08.2018 rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05.-06.10.2018. Veškerá rozhodnutí jsou zveřejněna na úřední desce a byla zaslána zmocněnům volebních stran.

Primátorka města Mgr. Marie Blažková stanovila minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn pro jednotlivé volební okrsky v Děčíně pro volby do zastupitelstev obcí.

Občané, kteří mají zájem být v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstev obcí (05.-06.10.2018) a nebudou delegováni zaregistrovanou volební stranou, se mohou předběžně hlásit na Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV., 1. patro č. dv. 210, telefonicky na tel. číslech 412 593 200 - 203, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz.

Členem okrskové volební komise může být:

 • státní občan České republiky
 • státní občan členského státu EU a je přihlášen v obci na území ČR k trvalému pobytu
 • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí)
 • není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena
 • zmocněnec volební strany

V případě jakých koliv dotazů volejte na výše uvedená telefonní čísla.

 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 05. - 06.10.2018, se podávají registračnímu úřadu (viz příloha), který sídlí na Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38  Děčín IV, I. patro, č. dv. 210, a to nejpozději do 31.07.2018 do 16:00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci podávání kandidátních listin je možné kontaktovat registrační úřad na tel. číslech 412 593 200 - 203, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz.

V příloze naleznete informace ke kandidatuře ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 05. - 06.10.2018.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz