Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Alena Smutná

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu voličů je zapsán, si může požádat o vydání voličského průkazu ode ode vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, t.j. od 20.06.2014, a to:

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně.

V listinné podobě do pátku 03.10.2014 do 16:00 hodin na adresu Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 28. října 1155/5, Děčín I, osobně pak do středy 08.10.2014 do 16:00 hodin na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, ul. 28. října 1155/5, Děčín I.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní Jindru Olsadilovou, tel. 412 591 137, e-mail: jindra.osladilova@mmdecin.cz.

 

Prezident České republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014 (společně s volbami do zastupitelstev obcí). V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že z žádných kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude se druhé kolo konat v pátek 17. října 2014 a v sobotu 18. října 2014 ve stejný čas, jako v prvním kole.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Činnost okrskových volebních komisí byla dnes, tj. 14.11.2013 ukončena. Odměny členům, kteří v komisích pracovali, budou vyplaceny ve výplatním termínu Magistrátu města Děčín, a to dne 12.12.2013 tak, jak si každý člen uvedl do osobního dotazníku. Ti, kteří požadovali výplatu hotově, ji budou mít připravenou v pokladně Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV cca od 10,30 hodin. Všem, kteří se podíleli na průběhu voleb do PS PČR, velice děkujeme.

Ve dnech voleb, t.j. dne 25.10.2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 26.10.2013 v době od 08:00 do 14:00 hodin je možné se s jakýmkoliv volebním dotazem nebo problémem obrátit na zaměstnance Magistrátu města Děčín na telefony č. 412 593 200 - 203, nebo osobně v budově na Mírovém náměstí 1175/5 v Děčíně IV.

Strana 11 z 11

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz