Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Markéta Lakomá

Termo Děčín a. s. oznamuje, že v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. g) odstraňování poruchy na rozvodném zařízení, bude na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody. Dodávka tepelné energie bude obnovena bezprostředně po opravě rozvodného zařízení. Místo přerušení dodávky: Děčín VI – Želenice a Děčín – Podmokly

Do poloviny září by měla proběhnout sanace skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře. Sanační práce budou spočívat v postupném odbourávání havarijního bloku.

Na střed boletického sídliště dohlíží posílené hlídky městské policie a asistentů prevence kriminality, kteří strážníkům pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem. Důvodem pro zesílený dohled jsou opakované stížnosti obyvatel na kriminalitu a problémy v oblasti občanského soužití s nově příchozími obyvateli, kteří se do Boletic stěhují z jiných měst.

V posledních dnech se rozšířila fáma, že vstupné do Aquaparku je pro některé spoluobčany zdarma nebo je hrazeno ze sociálních dávek. Tato informace se nezakládá na pravdě. Platit musí všichni návštěvníci areálu dle platného ceníku.

Přestože Děčín ve svých projektech nepochybil, došlo k zastavení proplácení dotací projektů IPRM. Za dokončené projekty by měl Regionální operační program Severozápad uhradit více jak 160 mil. Kč. 

Odbor rozvoje upozorňuje na skutečnost, že SFŽP ČR vyhlásil výzvu na k podávání žádostí o dotaci na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 100 milionů korun a podpora je určena také občanům, tedy fyzickým osobám.

Do konce září mohou občané podávat návrhy na udělení Ceny města. Tu mohou získat významné osobnosti, které se zapsaly do povědomí obyvatel v různých oblastech života.


Dopravní inspektorát Děčín sídlí na nové adrese. Všechny součásti dopravního inspektorátu se přestěhovaly do jediné budovy bývalého Celního úřadu Děčín na adresu:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
Dopravní inspektorát
Husovo náměstí 111/12
405 02 Děčín IV

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni zahájila šetření v zaplavených domácnostech kvůli případné pomoci ze sbírky SOS povodně 2013. V průběhu následujících týdnů bude v obci působit skupina terénních pracovníků, kteří budou navštěvovat domy poničené povodní a záplavami v obytné části.

Ústecký kraj připravil prezentaci pro občany postižené povodněmi. V prostorách krajského úřadu se 18. července od 10 hodin uskuteční prezentace na téma obnova po povodni topné soustavy a nábytku. Vzhledem ke kapacitě zasedací místnosti je nutné potvrdit účast na e-mail tymich@thermona.cz. Akce se koná pod záštitou Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje.

 

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz