Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Mgr. Romana Silvarová

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu na ŽP je možné nahlédnout v Informačním systému SEA nebo na Odboru životního prostředí MM Děčín. Více informací v příloze.

V souladu s usnesením rady města č. RM 15 01 50 04 ze dne 13. 1. 2015 oznamuje odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání dohadovacího řízení na pronájem pozemku p.č. 276/81 o výměře 2 125 m2 k.ú. Březiny u Děčína za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem.

Středisko městských služeb zahájilo svoz vánočních stromků. Probíhá každý den od pondělí do pátku. Zcela odstrojené stromky je třeba uložit ke sběrným nádobám na odpad.

Od 1. ledna 2015 dochází ke změnám v registru vozidel. Změny upravuje novela  zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb. Ta je velmi obsáhlá, proto uvádíme pouze zásadní změny, které se týkají například vozidla v převodu, změny vlastníka vozidla a vyřazení vozidla.

Také v letošním roce bude inspektor ČOI poskytovat rady a informace spotřebitelům, drobným a středním podnikatelům na děčínském magistrátu, a to každou první středu v měsíci v době od 12:00 do 15:00 hodin (budova Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Podmokly – přízemí, č. dv. 104). Poprvé v roce 2015 bude ČOI k dispozici 7.1.2015.

Statutární město Děčín vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti kultury a výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti sportu na rok 2015. Uzávěrka přijímání žádostí je 20. ledna 2015. Více informací najdete uvnitř článku.

Ústecká komunitní nadace a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L  připravila krátký dotazník, který se týká Děčína a jeho obyvatel. Záměrem anketního šetření realizovaného studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L je zjistit aktuální stav v oblastech, které nadace v regionu své působnosti (okresy DC, LT, TP, UL) finančně podporuje, a to s cílem přispět k zlepšení podmínek života v tomto regionu. S výsledky šetření budou zveřejněny v médiích. Prosíme o vyplnění dotazníku, který najdete na http://www.survio.com/survey/d/U6G3X5A9B9S6X1K5K. Děkujeme.

Ve dnech 2 a 3. prosince 2014 se ve Společenském domě Střelnice koná tradiční výstava vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2014. Výstava je zaměřena na aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu pro školní rok 2015 – 2016.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, zveřejňuje informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje Ústecko – Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)“.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz