Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

esf eu oplzz Podorujeme horizont CB

 

Na koho se obrátit?

Jste stávajícím investorem nebo se rozhodujete pro investici v Děčíně? Začínáte s podnikáním nebo jste živnostník, chcete poradit a potřebujete správné informace? Pomůžeme Vám.

 

Pro nové i stávající investory

Jste stávající investor nebo máte zájem o investování v Děčíně? Potřebujete bližší informace o podnikatelském prostředí ve městě? Chcete řešit váš konkrétní problém? Nevíte na koho se ve vaší věci obrátit?

Kontakt na koordinátora péče o investory - Magistrát města Děčín

Ing. Tereza Svobodová, koordinátor péče o investory
tel: +420 412 593 284
adresa: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
e-mail: tereza.svobodova@mmdecin.cz

 

Pro podnikatele, živnostníky

Živnostenský úřad města Děčín je odborem Magistrátu města Děčín, je centrálním registračním místem (CRM) k přijímání přihlášek k registraci a oznámení pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro úřady práce a pro zdravotní pojišťovny.

Kontakt na ŽÚ v Děčíně

adresa: 28. října 1155/2, Děčín I, Budova B2
tel.:  +420 412 591 126
e-mail:  vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Další kontakty naleznete zde

 

INFORMACE ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU -

na tel.:  412 591 125, 412 591 130, 412 591 131

Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele
Pro podnikatele - aktualizace, novinky (businessInfo.cz)


Odkazy:
www.ohkdecin.cz - Okresní hospodářská komora Děčín
www.agentura-api.org - Agentura pro podnikání a inovace
www.czechinvest.org - Agentura pro podnikání a investice
www.justice.cz - Informační server českého soudnictví
www.mpo.cz - Ministersvo průmyslu a obchodu
www.mfcr.cz - Ministerstvo financí
businessinfo.cz - BusinessInfo

Statutární Město Děčín - provozovatel pohřebišť, zastoupené Magistrátem města Děčín, odborem místního hospodářství a majetku města  Děčína,  v  souladu  se  zákonem o pohřebnictví  č. 256/2001 Sb. § 25/9 a následně § 20, písm. g, bod 4, vyzývá vlastníky níže uvedených hrobových   zařízení k vyklizení míst od hrobového zařízení včetně uren.
 
Nedojde-li  k  vyklizení  hrobových  míst  od  hrobového  zařízení do 1 roku od vyvěšené této výzvy, bude s ním naloženo jako s věcmi opuštěnými.
 
Statutární město Děčín – provozovatel pohřebišť, se tímto obrací i na občany, kteří by k výše uvedeným skutečnostem mohli podat jakoukoliv informaci, aby tak učinili, a to na adresu: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1775/5, 405 02 Děčín IV nebo na tel. číslo 412 593 316 a 412 593 364 p. Machtová.
 

 


 

Aktuální výzvy

Pohřebiště Škrabky

č.hr.
poslední nájemce zemřelý
Kolumbární skříňky
480 Jiří Sigmund, S.K.Neumanna 22, Ml. Boleslav Svobodovi
571 Josef Trunecký, Staroměstké nábř.8, Děčín III Josef Trunecký
Oddělení II
349 Bohumil Buchar, Ústecká 79, Děčín V Marie Kozlová
444 Marie a Josef Krátkých, Pšenička, Krombholz Petr Pšenička
516 Jindřiška Malá, Na Vinici 14, Děčín IV Josef Malý
Oddělení III
92 Anna Tobiášková, Třebovská 2, Děčín VI Josef a Fr.Tobiáškovi
189 Antonín Sedlák, Teplická 128/68, Děčín VIII Miroslav Vodička
584 Josef Mareš, Dvořákova 15, Děčín II Jarosl. a Václ. Marešovi
Oddělení IV
214r Petr Kodet, Řetězová 101/9, Děčín I Emilie Ptáčková
945 Jiřina Kocmanová, Krásnostudenecká 30, Děčín VI Anna Vondráčková

Vyvěšeno 03.03.2010 – 04.03.2011
 


 

Staré výzvy

 

 
 
č.hr. zemřelý
8 Helmut Lorenz
11 Franziska Walter
14 Josef Ortí... (nelze identifikovat)
20 rodina Hoke
34 rodina Seidel
35 Karl Hampl
38 rodina Kratschmer
40 rodina Hille
41 Adelhaid Walter
43 rodina Krombholz
44 rodina Theiml a Konrad
45 Otto Pauli a Pauline Hanel
46 Gustav Kerl
47 Emil a Anna Vinzenz a Marie Walter
49 rodina Hartmann
52 Franz Josef a Eleonora Stolz
54 Stephan Birke
60 Adam Krombholz
63 Wenzel Konrad
73 rodina Gintl
81 Sophie Klinger a Wenzel Perthen
82 rodina Vodeih
83 Fritz Tilcher nebo Eicher (nelze identifikovat)

Další hroby mimo ucelené řady:
Anna Schlögel, Karl Perthen, Franziska Strache, Marie Beutel, Franz Kleinpeter

Vyvěšeno od 07.01.2008 - 08.01.2009

 

Pohřebiště Folknáře 

č.hr. poslední nájemce zemřelý
Oddělení D
867 Jaroslav Moravec, Prokopa Holého 8, Děčín IV Marie a Stanislav Moravcovi
275 Cecilie Procházková, Kamenická 70, Děčín II František a Stanislav Procházkovi
275a Cecilie Procházková, Kamenická 70, Děčín II Agnesa Salvová, Jan Pallek, V.Procházka
Oddělení XIII
22 Anna Plechtová, Jiř.z Poděbrad 566, Děčín VI Anna Kalajová
Oddělení XIV
273 Ivan Stýblo, Novomětská 761/74, Děčín VI František, Petr, Ivan Stýblovi
Oddělení XXI
822 Radoslav Hlubuček, Předměřice 12, 50302 Radoslav Hlubuček
Oddělení XXII
43 Ferko Vojtěch, Lipová 780/7, Děčín II Margita Lakatošová
1070 Kateřina Dlouhá, ul. Pionýrů 41, Praha 6 Karel a Kateřina Královi
Oddělení XXIV
1174 Mucinová Magdaléna,V Sídlišti 390, Děčín 32 Cyprián Mucina, Haidová Marie
Oddělení XXVIII
1390 Vlasta Poláková, Zeyerova 1, Karlovy Vary Antonie a František Kokešovi

Vyvěšeno od 17.10.2008 - 18.10.2009


 
č.hr. zemřelý
Oddělení A
10 Bohumil Michálek
11 Bedřiška Pánková a Gottlieb Pánek
27 Gisela Franzová a Lissner Emil
29 František Punčochář
43 František Kubíček
46 Marta a Hugo Dittrichovi
50 František Noha
72 Emil a Anna Wenzelovi
87 Franz Soffert
89 Antonie a František Kajínkovi
92 Berta Sommer
94 Wenzel Knobloch
99 Franz Itze
100-101 Josef Asbach a Hans Lössel
106-107 Karl Heinz Zechner
479 Rudolf Koma
499 František Rydygr
515 Jan Bělohorský
519 Vlastimil Černý
558 Marie Flaugerová
567 Kuzmická Naděžda
573 Marie a Josef Zemkovi
575 Václav a Marie Duškovi
581 Klára a Alžběta Ondráčkovi
589 Josef a Jiřina Koubkovi
593 rodina Jonešova a Nekvapilova
Oddělení B
384 Miroslav Štork
405 Marie a Josef Hingarovi
407 Marie a Wenzel Steinmetzerovi
709 Marie Čechová
728 Marie Vyčítalová
739 Václav Drápela
747 Anna Kozmanová
751 Františka Šťástková
765 Ilza Javůrková
767 Petr Brodňan
771 Josef Vítek
772 Anna Waserburgová
778 Marie Sujová
782 Václav Kostohryz
Oddělení D
266 Karel a Libuše Kindlovi
267 Ladislav Beran
838 Josef Škop
872a Antonín Uxa
Oddělení I
35 Jan a Marie Zděnkovi
79 Marie a Jaroslav Skokanovi, Marie Šindlerová
140 Julie a Karel Tomačkovi
145 Anna Karasová
179 rodina Ticova
Oddělení II
54 Frida a Villi Holečkovi
67 Julie a Jan Syblíkovi
Oddělení IV
167 Anna Nováková, Květuše Pourová
460 Růžena a Václav Mikulovi, Augusta Thürkotová
Oddělení VI
4 (hrobka) Franzicka a Herma Peh, Edmund Blaschka
Oddělení IX
59 (hrobka) Therezia, Karl sen. a Karl jun. Calle
Oddělení X
25 (hrobka) Anna a Paul Czakert, Hana Starch
173 Josef Kučera
174 Jan Chuchel
186 Julie Fedurcová
187a Emilie Horáčková
Oddělení XI
35 Fabišíková
36 Roman Kratochvíl
50 Květoslava Kalinová
161 Vlasta Šůchová
Oddělení XII
551 Kateřina a Erika Hlouškovy
626 Rodina Krištůfkova, Martinová Anna
710 Jan, David a Alžběta Pohankovi
Oddělení XIII
8 Cvrček František
40 Emil. Karolina a Augusta Schuller
73 Miloš a Anna Bernardovi
Oddělení XIV
381 Anděla Wallová
Oddělení XV
608 Alois a Františka Hoškovi, Václav Černý
Oddělení XVI
71,72 Ema, Adolf a Gertruda Smutných
75 Václav a Josefa Tietze
76 Tomáš a Františka Švábovi
76b Berta a Erich Petzold
120 Zárubová Marie
137 Čeněk a Marie Koudelkovi
Oddělení XIX
739 Erna a Bedřich Křížkovi
750 Marie Jirásková
762 František Kopal a Marie Gherghisanová
763 Marie Lancová
765 Anna Kuncová
767 Karel Musílek
771 Františka a Bohumil Müllerovi
Oddělení XX
975 Růžena Nosková
1030 Jindřich Wasserbauer
1069 Emilie Helclová
Oddělení XXI
824 Bohuslav Kučera, Bohumil Müller
825 Kristina a Jindřich Dusilovi, Antonín Páčal, Brandnerová M.
830 Rudolf a Marie Piskáčkovi, Bohumil Müldner
847 František a Marie Henzlovi, Adolf a Marie Douchovi
856 Josefa a Jan Marunovi
865 Marie Všetečková, Anastazie Fialová
927 Juraj Mordovanec
Oddělení XXII
74 Marie Marková
84 Anna Švábová
Oddělení XXIV
111 Květuše Štěpánková
205 František Bárta
   
1230 Božena a Rozálie Kopasovi
Oddělení XXVI
139  Marie Nagyová
160  Zdeněk Kruliš
163  Jiří Plachta
165  Anežka Benáčková
168  Gabriela a Karel Schmotzovi
183  Anděla Loderová
1242  Marie a Václav Lejnarovi
1243  Františka Lejnarová
1244  Marie a Rudolf Skálovi
1248  Katarina a Vlasta Kováčovi
1268  Marie Čvančarová
1284  Marie Hozdová
1287  Anna Jungová
1294  Josef Strádal
1308  Berta a Julius Fiedlerovi
1310 Julie Majznerová
1317 Růžena a Josef Klaudyovi
1320 Josef Telín
Oddělení XXVIII
310 Wilhemine a Alfred Sablik
1373 Milada, Otakar a Karel Novákovi
1375 Anna Hromada
Oddělení XXIX
34 (hrobka) Marie a Rudolf Teichmannovi
168 Mučínský Ludvík, Schejbalová Marie
187 Růžena a Zdeněk Petříkovi
Oddělení XXX
51 Růžena, Milena a Karel Fryčovi
Oddělení XXXI
87 rodina Plachých
Kolumbární skříňky:
1498 Anna Růžková

Vyvěšeno od 07.01.2008 - 08.01.2009

 

 
č.hr. zemřelý
1 (běžný hrob) František a Božena Novotných
21 (běžný hrob) Jarmila Krbcová
62 (urnový hrob) Anna a František Zápotocký
63 (urnový hrob) Vlastmil Cvrček

Vyvěšeno od 20.12.2007 - 21.12.2008

 

č.hr. zemřelý
Oddělení I
15 Jaroslav a Marie Merklovi
15r Süse Dönel
27 Václav Větrovec
32 Julie Zvoníčková a Karel Schwarzbach
35 Luise Ehinger
47 Anna Bulíčková
50b (kaplička) Stolferd
52 Kristina a Josef Šlekuberovi
78 Josef a Antonín Kociánovi
119 Antonie Müller
122 Růžena Koutná
128c Jiří a Julie Hejdovi
137 Marie Houbová a Zdeněk Hora
251 dětský hrob, jméno neznámé
307 Marie Lepší
Oddělení II
225 Karl Kožmín
302 Ladislav Kos
311 M. Kristian
353 Antonín Němeček
401 Štefan a Marie Slobodovi, Petr Chnurik
416 Terezie Malinkovičová a Pavla Opluštilová
422 Emilie Šmerlová
423 Emilie Přibíková
431 Marie Proksch a František Tobiáš
446 Josef Bauer
470 Josefa a Fr. Antelmann
475 Anna a Vilém Rödlichovi
482 Emanuel Krutský
485 Jaroslav Kudrlička
486 Marie a Václav Pulzovi
510 Anna Hausdor
515 Anna Rulcová
518 Stanislav Musil
522 Marie Maldetová
531 Otylie Kocourková
544 Karel Suchý
552 Pavla Lincová
574 Božena Žížalová
576 Therezie Christov, Adolf a Frieda Bendovi
608 Terezie Svojtková
615 Venuše Fadrhonsová
627 Josef Pečený
632 Alois Gaňo
661 Ant. Steininger
665 Karel Göll
691 Anna Flanderková
775 Emilie a Stanislav Sedláčkovi
821 Worsch
876 Marie Moritz
Oddělení III
33 Věra Pánková
74 Barbora a Karel Fořtovi
85 Ida Missalová
91 Anna a Karel Böhmovi
106,107 Danuše,Anna,Pavel a František Matulkovi
208 Josef Horáček
248 Anna a Alois Janderovi
256 Marie,Terezie a Josef Čančíkovi
267 Anna a Otto Matějkovi
545 Emilián Čech
621 Růžena a Oldřich Šťastný, Josef Pýcha
Oddělení IV
14 Kunrathovi
115 Aloisie a Jaroslav Řezníčkovi, Marie Řízková
151 Gunther Schaffer
151a rod. Grohmann, Bebel Pacelt a Ursula Rothe
160 Berta Dörre
162 Vladimír Hof
163 Antonín Hoche
164 Anna Kunert a Karl Grötzbach
164a Marie Fiedler a Josef Vlček
187 Hampl
189 Martin Weber
193 Berta Röckreiss
194 Wenzel Strache
195 W. Kugler
196 Josef Poschl
197 Marie Lissner a W. Plischke
198 Martha Kral
199 Aloisie a Balbina Ritschel
200 rodina Mitchlta
201 Anna Langer
202 Friedrich a Karoline Porthen
203 Marie,Josef a Franziska John
205 Erwin Schlösser
206 Franz Dzierzawa
207 Josef Hahmann
208 Ignatz Schneider
209 Josef Söfflar
211 K. Kuklik
212 E. Witmann
213 Anna Kindl
530 Růžena a František Pechovi
960 Štefan Čičmanec
974 Evženie, Julius, Rudolf Heltzelovi
1010 Michal Grundza
1068 Marie Sommerová
1092,1093 Anežka Hánová
1095 Jan a Marie Molnárovi
1131 Břetislav Mráz a Marta Pošvicová
1148 Marie a František Staňkovi
1189 Robert Jahnel
1192 Ludmila Vondrová,Josef Čmejrek,Marie a Václav Svobodovi
Kolumbární skříňky
88 Marie a Bohumil Vojtěchovský
111 Jan a Miluše Tučkovi
231 Marie Topinková
858 Jaroslav Hasil
1024 Milan Křiklava

Vyvěšeno od 22.9.2008 - 23.9.2009

MOBILNÍ ROZHLAS

 

Pro kvalitnější informovanost občanů zvláště při nečekaných událostech zřídilo město novou službu Mobilní rozhlas. Ten umí rozesílat zprávy (SMS a e-mail) do konkrétních lokalit nebo skupin obyvatel. Radnice tak chce zajistit rychlý a cílený tok nutných informací k určité skupině obyvatel. Služba nahrazuje tzv. SMS info, které radnice využívala pro krizové situace v minulosti. Zaregistrovat se zdarma můžete na adrese https://decin.mobilnirozhlas.cz/

 

Videokronika

| Rubrika: Statické články
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB311E5754CC3CD96

Periodikum „Město Děčín – zpravodaj“ vychází od června roku 2003 v nákladu 25 tisíc výtisků, které jsou distribuovány bezplatně do schránek občanů města Děčína. Zpravodaj je plnobarevný . Inzerce tvoří 33 % obsahu periodika. Zpravodaj města přináší občanům pravidelně informace z magistrátu, výtahy z usnesení orgánů města, zprávy o činnosti městské policie, útulku a příspěvkových organizací města, rozhovory s představiteli města, informace o odpadovém hospodářství, důležitá sdělení jednotlivých odborů magistrátu Děčín, kulturní kalendář. Ve zpravodaji zveřejňujeme odpovědi na dotazy občanů a další informace.

Registrace periodika: MK ČR E14498.


Požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


zpravodaj

V případě jakýchkoli připomínek či námětů ke zpravodaji se obracejte  na oddělení kancelář primátora,  tel. 412 593 107, 412 593 215, e-mail:tiskovy.mluvci@mmdecin.cz. 

Zhotovitel periodika, který zajišťuje také inzerci ve zpravodaji, je firma JIPRINT s.r.o. Jihlava, tel. 567 304 720.


On-line elektronická podoba Děčínského zpravodaje

Archiv zpravodajů města Děčína

rok 2013

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 

rok 2009

 

 

rok 2008

 

 

rok 2007


rok 2006


rok 2005rok 2004rok 2003

zde budou zpracována výběrová řízení - jak? EZAK + naše výběrka
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady statutárního města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada statutárního města. Rada statutárního města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru magistrátu, který tuto příspěvkovou organizace metodicky vede.
 
Seznam příspěvkových organizací s adresami jejich pracovišť, který tvoří přílohu Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, naleznete zde.
 
Školy a školská zařízení
Školy a školská zařízení prezentujeme také na samostatném Rodinném portálu
 
Samostatné webové prezentace příspěvkových organizací statutárního města Děčín a městského útulku:

Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybrané organizace. Lesní úřad Děčín coby příspěvková organizace města samostatné webové stránky nemá, proto není v nabídce uveden.

Lesní úřad Děčín
Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI-Horní Oldřichov
tel.: 412 545 386 ‎
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám statutárního města.

Organizační složky statutárního města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti statutárního města a řízeny radou statutárního města nebo magistrátem. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy statutárního města zastupitelstvo statutárního města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise.

Organizační složky statutárního města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka statutárního města. V čele organizačních složek je jejich vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada statutárního města na návrh příslušného vedoucího odboru.

Organizační složky zřizované statutárním městem Děčín jsou:
Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybraného sboru, JSDH Křešice zatím vlastní webovou prezentaci nemá.

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz