Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

 logo ozp

 

Název projektu Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.02/2.1.00/11.13068
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská - projektový manažer 
Další informace  -
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy OPŽP č. 26 dne 29.11.2011. Akce je registrována pod č. EDS/SMVS 115D212000623. V současné době je ukončena realizace projektu a bude připravena závěrečná monitorovací zpráva.
Obsah projektu Obsahem projektu je ozelenění vybraných částí ulic Teplická, Prokopa Holého, Myslbekova a Kamenická s velmi frekventovanou, především automobilovou, dopravou. Izolační zeleň zde bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělit obytné zóny od významných liniových zdrojů znečišťujících ovzduší. Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí. Budou zde vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového patra a travního porostu. Celkem bude vysazeno 2 542 ks dřevin (146 ks stromů a 2 396 ks keřů).
Cíl projektu Cílem projektu je omezení prašnosti způsobené, především automobilovou, dopravou v místech obytné zástavby s vysokou hustotou osídlení ve vybraných lokalitách města Děčín.
Rozpočet Celkové náklady 5 365 tis. Kč
Obdržená dotace z FS 4 294 122 Kč a ze SFŽP ČR 252 595 Kč
Termín realizace
05/2013 - 12/2013

Rada města na svém jednání dne 20.8.2013 projednala informaci o opravách místních komunikací tryskovou metodou a usnesením č. RM 13 13 50 04 schválila výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci „Údržba komunikací tryskovou metodou“ dle důvodové zprávy, zadání prací u firmy Bitunova spol. s r.o. IČ 49433601 a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávek.

Rada města usnesením č. RM 13 18 37 21 na svém jednání dne 05.11.2013 schválila pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu, zakoupení mobilní chaty „Rustikal Standard“ jako zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu u firmy Pavel Tóth, IČO: 48711705 a výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-5 k pořízení služeb, materiálu a majetku, v platném znění pro akci: „Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu“ a pověřila vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu objednávky.

Od pondělí 4.11. 2013 se parkovací karty prodávají v pokladně Magistrátu města Děčín, v budově na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV.

Z důvodu pronájmu  osobního automobilu Ford Transit 2,4 TDCi, který využívalo Středisko městských služeb,  rada města na svém zasedání   dne  8.10.2013 projednala návrh na odkoupení uvedeného osobního automobilu pro Středisko městských služeb a udělení výjimky z obecného postupu dle Směrnice statutárního města Děčín  a Magistrátu města Děčín č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ při zadávání veřejné zakázky a usnesením č. RM 13 16 29 04 schválila nákup osobního automobilu Ford Tranzit 2,4 TDCi pro Středisko městských služeb a výjimku ze Směrnice č. 5 – 5 ze dne 20.03.2012 a pověřila primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy. 

Rada města na svém zasedání dne 8.10.2013 projednala návrh na opravu umělého povrchu v objektu sportovní haly a usnesením č. RM 13 16 50 05 schválila postup při opravě umělého povrchu v objektu sportovní haly ul. Práce č. 1966/17, Děčín V, dle vyjímky ze Směrnice č.5 – 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl.5 bod 1c) a dodavatele a zhotovitele na opravu umělého povrchu – syntetický koberec GRAIN COURT CHAMPION dvoubarevný, modro zelený s gumovým granulátem v objektu sportovní haly ul. Práce č.1966/17, Děčín V, Sport – Technik Bohemia s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, Praha 8, za cenu ve výši 2.329.525,00 Kč bez DPH a ve výši 2.818.725,00 Kč vč. DPH a pověřila primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz