Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

Do nádoby na bioodpad patří:

 • listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí

V současné době se bioodpad sváží v těchto lokalitách:

 • část Děčína I (u zimního stadionu), Děčín II, část Děčín IV - Škrabky, Děčín VI, Děčín VII, Děčína X, část Děčína XII (pouze Vilsnická ul.), Děčín XVI, Děčín XVII, část Děčína XXV, Děčín XIX - Čechy, Děčín XXXI, Děčín XXXII, Děčín XXXIII

O přidělení nádob na sběr bioodpadu mohou žádat pouze občané z lokalit, ve kterých sběr bioodpadu probíhá. Lokality jsou uvedeny v harmonogramu svozu bioodpadu. Nádoby jsou přidělovány pouze k domům, kde mají žadatelé uveden trvalý pobyt.

Svoz je prováděn podle stanoveného harmonogramu, který naleznete pod odkazem Životní prostředí - odpadové hospodářství.

Obecné informace:

 • svoz bioodpadu je prováděn 1x za 14 dní, a to od dubna do října 
 • žadatelé mají k dispozici speciální sběrné nádoby (compostainery) o objemu 140 a 240 l,
 • původní nádoby dodávala firma SSI Schäfer a v současné době nádoby dodává firma K-Tech,
 • žadatelé mají k dispozici na webových stránkách města kalendář svozu, kde jsou svozové termíny a podrobně popsáno, co se smí a co se nesmí dávat do sběrné nádoby na BIO,
 • problémy s kvalitou bioodpadu vesměs nejsou, ale v některých nádobách se vyskytuje i suť přikrytá trávou a proto pracovníci Technických služeb provádějí  vizuální kontrolu obsahu nádoby a případně nádobu s jiným obsahem než BIO materiálen nevyvezou
 • v současné době přistupujeme k přidělování jedné nádoby k jednomu objektu č.p. 
 • bioodpad od občanů je odvážen do kompostárny v Modlanech,
 • v současné době (k 31.10.2017) využívá sběrnou nádobu na BIO cca 60% rodinných domů na trasách svozu
 • statutární město Děčín má 35 městských částí a v současné době (k 31.10.2017) se sváží ze stanovišť a nebo od RD -  14 městských částí kromně sídlišť  a to část Děčína I (u zimního stadionu), Děčín II, část Děčín IV - Škrabky, Děčín VI, Děčín VII, Děčína X, část Děčína XII (pouze Vilsnická ul.), Děčín XVI, Děčín XVII, část Děčína XXV, Děčín XIX - Čechy, Děčín XXXI, Děčín XXXII, Děčín XXXIII

Informace pro domácnosti začleněné do systému sběru bioodpadu:

Hnědou popelnici přistavte večer před svozem příp. ráno před 5.00 hod. na místo, kam pravidelně přistavujete popelnici na směsný komunální odpad k odvozu odpadu.

Nádoba Vám bude vyprázdněna pouze tehdy, když se v ní nebudou nacházet odpady neslučitelné se sbíranými bioodpady jako např. tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady. Právě z důvodu, že je zapotřebí pro účely zpracování těchto odpadů na kvalitní tzv. „zelené komposty“ udržet i kvalitu sbíraných odpadů, žádáme Vás o respektování těchto pokynů.

Pokud nebude obsah nádoby vyhovovat požadavkům na sbírané odpady, nebude Vám nádoba při svozu BIO odpadů vyprázdněna a její obsah bude naložen do sběrového vozu až při nejbližším svozu směsného komunálního odpadu.

Od listopadu 2008 je pro občany zrušen manipulační poplatek za biologicky rozložitelný odpad ve sběrném dvoře Pískovna (podrobné informace o činnosti a provozu sběrného dvora naleznete pod odkazem Životní prostředí - odpadové hospodářství).

 

Historie zavádění svozu bioodpadu v Děčíně:

Rok 2007

 • Zahájení pilotního projektu „bioodpady Děčín“,
 • projekt realizovaly, na základě rozhodnutí statutárního města Děčín, Technické služby Děčín a.s. ve spolupráci s odborem životního prostředí,
 • byly vybrány dvě lokality města, a to Děčín II – pod nemocnicí a Děčín VI – Letná (v obou případech vilová zástavba),
 • rozběhla se informační kampaň, kdy bylo v 09/2007 přistaveno 329 ks speciálních nádob,
 • od ukončení intenzivní informační kampaně si občané o sběrné nádoby na BIO žádali sami – pouze z vybraných lokalit,
 • intenzivní informační kampaň zajišťovala pracovnice Ekocentra p. Simona Kottková a sl. Gabriela Zadinová (v současné době Ing. Gabriela Zadinová – pracující na Magistrátu města Ústí nad Labem – odpadové hospodářství),
 • v roce 2007 bylo sebráno 77,83 t,
 • finanční prostředky: 132.413,- Kč.

Rok 2016

 • Od počátku vzniku svozu BIO odpadu do konce roku 2016 bylo přiděleno 1588 ks nádob a svezeno v roce 2016 543 t tohoto materiálu - vynaložené finanční prostředky činily za svoz a likvidaci 1 600 000,- Kč 
 • Současně se BIO odpad odevzdává ve sběrném dvoře Pískovna a za rok 2016 bylo odevzdáno občany 114 t - vynaložené finanční prostředky na likvidaci činily 215 000,- Kč
 • Pro informaci sdělujeme že do 30.9.2017 bylo přiděleno 1769 ks nádob a následujících letech se bude svoz BIO rozšiřovat do dalších lokalit

Současná moderní doba nahradila tradiční přírodní materiály (dřevo, kov, sklo) materiály z plastů. Stoupající životní úroveň přináší i větší množství obalů z plastů. V přírodě jsou tyto materiály těžko odbouratelné, jejich rozklad na skládkách trvá mnoho desítek let, proto je nutné je třídit a dále využívat. Zpracování plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, jejich znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů hodně ztížit, v některých případech i zcela znemožnit.

Kontejnery na plast jsou žluté barvy a patří do nich : Do žlutého kontejneru patří:čisté plastové obaly od potravin, plastové tašky a igel. sáčky, sešlápnuté PET láhve, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od šampónů, mýdel a mycích prostředků. Žádáme Vás abyste do kontejnerů odkládali plasty čisté, zbavené zbytků potravin z důvodů hygieny při dalším zpracování.
V žádném případě do něj neodkládejte gumu, pneumatiky, molitan, kabely, podlahové krytiny, novodurové trubky, textil z umělých vláken, obaly od olejů. Plasty se na dotřiďovací lince třídí podle materiálů a lisují do balíků, ve kterých jsou expedovány ke zpracovatelům.
PET láhve před odložením do kontejneru sešlápněte a mírně dotánhěte víčko – výrazně tím ušetříte místo v kontejneru, asi 3x.

Kontejnery na plasty se vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 kg. Ze směsi plastů se na třídící lince vytřídí PETláhve, PE fólie, případně pěnový polystyren. PETláhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do Silonu Planá nad Lužnicí na výrobu netkaných textilií nebo se vyvážejí do Číny, kde se použijí ke stejným účelům. Jedná se o lukrativní vývozní artikl. Mezi technologiemi na zpracování PETláhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových lahví ze starých. Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu folií. Pěnový polystyren se přidává do směsi na výrobu speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, obrubníků nebo plotovek. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde se přidává do pecí. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná a je nezbytné dodržovat správné zásady třídění.

V Děčíně se třídí plasty do žlutých kontejnerů s horním výsypem o objemu 1100 litrů. Kontejnery sváží Technické služby Děčín a.s. jednou týdně. V současné době je ve městě Děčín 256 žlutých nádob na plasty.

Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás začala sbírat. Veškeré sklo můžete odložit na stanovištích tříděného odpadu do zelené či bílé nádoby.

Do bílé nádoby se dává pouze čiré sklo a do zelené nádoby sklo barevné. Na stanovištích, kde chybí bílá nádoba na čiré sklo, se dává barevné i čiré sklo do zelené nádoby.

Do zelených kontejnerů lze odkládat: skleněné lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, čisté zavařovací sklenice, velké skleněné střepy a tabulové sklo.

Do zelených kontejnerů v žádném případě neodkládejte: zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla.

V současné době je ve městě Děčín rozmístěno 35 bílých nádob na čiré sklo a 236 zelených nádob na sklo barevné.

Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a skladují ho ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje po pásu k laserovým čidlům, kde se každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se opět vyrábějí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie oproti výrobě z přírodních zdrojů, jejichž těžba narušuje krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin.

V Děčíně se sklo třídí do zelených nádob se spodním výsypem o objemu 1 100 litrů nebo 2 100 litrů. Odpad je svážen Technickými službami a.s. a transportován k dalšímu zpracování.

V současné době již většina obcí má zavedeno třídění papíru a dalších komodit. Způsob třídění si volí každá obec samostatně. Ve větších městech je papír sbírán do různých typů kontejnerů modré barvy. Do těchto kontejnerů patří : noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, karton a vlnitá lepenka (krabice by měly být rozložené), čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky a kancelářský papír.
Do kontejnerů nepatří: znečištěný papír, papírové kapesníky, ubrousky, papírové pleny, uhlový papír (kopírovací), voskový papír, mastný papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly (tetrapacky) od mléka a nápojů, obaly od vajíček.

Kontejnery na papír se vyvážejí jeden krát týdně. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřiďuje na třídící lince a lisuje. Papír se třídí na jednotlivé druhy a zbavuje různých nežádoucích příměsí. Příměs se odstraňuje na skládce odpadů, vytříděný papír se stává kvalitní druhotnou surovinou. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Slisovaný papír se expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Výrobky z recyklovaného papíru jsou např. sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.

Recyklace papíru je však omezená, papír je možno recyklovat maximálně 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správně roztřídí,umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití. Pokud ho vyhodí do sběrné nádoby na směsný komunální odpad (popelnice), uloží se na skládce bez dalšího využití.

V Děčíně se papír třídí do modrých nádob s horním výsypem o objemu 1100 l. V současné době je ve městě 218 kontejnerů na papír. Nádoby sváží Technické služby Děčín a.s. vozidlem s lineárním stlačováním a to v pondělí (pravý břeh) a ve čtvrtek (levý břeh).

Stále více měst (i město Děčín) je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Akciová společnost EKO-KOM vybírá čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přesně podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále dostupnější, skutečné využití občany zatím zaostává.

Symbolem ekologického i ekonomického nakládání s obaly se od roku 2000 stal takzvaný Zelený bod, dvě propletené zelené šipky v kruhu.

zelený bod


Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen finanční příspěvek autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená, že obal patří do kontejneru na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla k novému využití a recyklaci.

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno v něm obsažené je možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se používá na výrobu novin, lepenkových krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější surovinou je sklo, které lze používat prakticky donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Velkého využití nalézají plasty, které jsou zpracovávány různými technologiemi podle druhu. PET lahve se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních bund. Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie a pytle. Polystyren je zase vhodný k výrobě speciálních izolačních cihel. S recyklovanými směsnými plasty se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní značky, parkových laviček a odpadkových košů či protihlukových stěn podél silnic. A u nápojových kartonů.se celulózová složka používá k výrobě papíru a zbylé složky k ohřevu vody a výrobě páry.

Jak třídit

| Rubrika: Statické články

PAPÍRDo modrého kontejneru patří: noviny, časopisy, knihy, brožury, rozložené papírové kartony a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír.
V žádném případě do něj neodkládejte: použité papírové ubrousky a kapesníčky nebo papírové pleny, uhlový, voskový, mastný nebo dehtovaný papír, tetrapacky, obaly od vajíček.SKLO


Sklo barevné


Do zeleného kontejneru patří: skleněné láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, prázdné zavařovací sklenice bez uzávěrů, velké skleněné střepy, tabulové sklo.
V žádném případě do něj neodkládejte: zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla.

Sklo bílé


Do bílého kontejneru patří: pouze čiré skleněné láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, prázdné zavařovací sklenice bez uzávěrů, velké skleněné střepy, tabulové sklo.
V žádném případě do něj neodkládejte: jakékoli jiné než čiré (bílé) sklo, zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla.
Tam, kde nádoby na bílé sklo nejsou umístěny, odkládejte sklo do zelených kontejnerů.PLAST
Do žlutého kontejneru patří: čisté plastové obaly od potravin, plastové tašky a igel. sáčky, sešlápnuté PET láhve, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od šampónů, mýdel a mycích prostředků. Žádáme Vás abyste do kontejnerů odkládali plasty čisté, zbavené zbytků potravin z důvodů hygieny při dalším zpracování.
V žádném případě do něj neodkládejte: gumu, pneumatiky, molitan, kabely, podlahové krytiny, novodurové trubky, textil z umělých vláken, obaly od olejů. Plasty se na dotřiďovací lince třídí podle materiálů a lisují do balíků, ve kterých jsou expedovány ke zpracovatelům.
PET láhve před odložením do kontejneru sešlápněte a mírně dotánhěte víčko – výrazně tím ušetříte místo v kontejneru, asi 3x.BIOODPAD

Do hnědé nádoby na bioodpad patří: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí.
V žádném případě do nádoby na bioodpad neodkládejte: odpady neslučitelné se sbíranými bioodpady jako např. tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady.TEXTILDo nádoby na textil patří: textilie zabalené do igelitových tašek či pytlů - a zavázané (třeba i přelepené izolepou).
V žádném případě do nádoby na textil neodkládejte: textilie nezabalené v předepsaném obalu a jakékoli jiné suroviny.NÁPOJOVÉ KARTONY – TETRAPACKYSystém třídění nápojových kartonů neboli tetrapaků je v Děčíně nastavený tak, že se svážejí jednou měsíčně v oranžových pytlích, které se ukládají k nádobám na tříděný odpad. kuala lumpur escort girl klmodels.net Pytle se odevzdávají k nádobám vždy první úterý v měsíci na svoz ze čtvrtí na pravém břehu Labe a první čtvrtek v měsíci na svoz ze čtvrtí na levém břehu Labe. Oranžové pytle je možné vyzvednout zdarma na recepcích obou budov magistrátu. Pytle sváží akciová společnost Kovošrot Group CZ a.s., po slisování se odpad odváží k dalšímu zpracování do papíren.

Druhy odpadu

| Rubrika: Statické články

Co je odpad - terminologie, zákonné pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže jí nepoužívá k původnímu účelu (např.autovrak). Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané města Děčína musí odkládat odpad na místech k tomu určených. To znamená, že není možné hromadit na pozemku staré harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný např. ke zpevnění plotu.

Dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále je zákon) se odpad dělí do různých kategorií, tyto kategorie jsou přesně uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

V zákoně jsou používány pojmy, které bychom vám chtěli přiblížit a vysvětlit, neboť nás budou provázet celou touto informační kampaní:

 • Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (tzn. to co po vytřídění vyhodíte doma do odpadkového koše je komunální odpad)
 • Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, toxicita, hořlavost aj.)
 • Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady,na následnou péči o místo, na kterém jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností
 • Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování,sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování
 • Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládání s odpady
 • Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země
 • Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění
 • Původce odpadů – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů
 • Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
 • Separovaný odpad(tříděný) – složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití (např. sklo,plasty,papír aj.)
 • Objemný odpad – složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce..aj.)
 • Směsný komunální odpad – složka komunálního odpadu, vzniklá po vytřídění odpadů
 • Sběrná nádoba – je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby, splňující potřebné ČSN, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému shromažďování odpadů (tzn. sběrná nádoba = již nepoužívaný termín popelnice)
 •  Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad – je místo určené vlastníkem, či správcem nemovitosti k umístění sběrné nádoby tak, aby fyzické osoby užívající nemovitost měly nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám

Katalogová čísla odpadů - jak se v nich orientovat


Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla, z nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Např.: 20 01 02 = 20 komunální odpady – SKUPINA 20
20 01 složky z odděleného sběru – PODSKUPINA 01
20 01 02 sklo – DRUH odpadu 02
nebo

20 03 07 = 20 komunální odpady – SKUPINA 20
20 03 ostatní komunální odpady – PODSKUPINA 03
20 03 07 objemný odpad – DRUH odpadu 07

Komunální odpad aneb odpad z domácností - dělení

S většinou odpadů uvedených v Katalogu odpadů se běžný občan setká jen málokdy. Nejvíce přicházíme do kontaktu s komunálními odpady, to jsou odpady z domácností, včetně složek z odděleného sběru (tříděný odpad). Tento komunální odpad dále rozdělujeme na :

 • OBJEMNÝ ODPAD – tj takový co se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby.V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD – odpad uvedený s Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona (např.olej,barva,lepidlo,pesticidy,kyseliny,léky, fotochemikálie…aj.) V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • SEPAROVANÝ (TŘÍDĚNÝ) ODPAD – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad v Děčíně se v současné době mění a vznikají i nová místa, kde můžete svůj tříděný odpad odložit (inf. tel. 412 591 477, 412 557 053)
 • SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů.
  Tento odpad patří :
  - do sběrných nádob (popelnic)
  - do odpadkových košů na veřejných prostranstvích (nejsou určeny pro odpad z domácností a živností)
  Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Děčín (412 557 050).
 • VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ ZPĚTNÉMU ODBĚRU – výrobci a dovozci stanovených výrobků jsou povinni zajistit zpětný odběr těchto výrobků (minerální oleje,elektrické akumulátory,galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení,elektropřístroje určené pro použití v domácnostech). V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • BIOLOGICKÝ ODPAD – např. zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel,seno, jemné nebo nadrcené větve, zbytky jídel,odpad z kávy včetně filtrů..aj. Město Děčín nemá v současné době vlastní kompostárnu a proto obyvatelé města, kteří máte možnost a jste ochotni tento biologický odpad separovat - kompostujte. Zmenšujete objem biologických odpadů ukládaných na skládky a zároveň vyrábíte hnojivo, které můžete na zahradě opět použít.

Co s odpady v Děčíně

Každý z nás se zbavuje doma věcí, které již nepotřebuje, zcela automaticky hozením do odpadkového koše a následně odnese denní „porci“ tohoto odpadu do sběrné nádoby (popelnice) před domem a vytříděný odpad (papír,sklo,PETláhve,tetrapacky) do nejbližších nádob na tříděný odpad. Co se dále děje s tímto odpadem?

Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech (papír,sklo,PETláhve a tetrapacky) odnesete do sběrných nádob na tříděný (separovaný) odpad. Tyto nádoby jsou barevně odlišeny (modrá –papír, žlutá – PETláhve, zelená – barevné sklo, bílá - čiré sklo).Tetrapacky se dávají do speciálních oranžových pytlů, které si občané města mohou vyzvednout na distribučních místech (úřadovny Magistrátu města Děčín I a IV.) a odevzdat vždy první neděli v měsíci k nádobám na tříděný odpad. Svoz zajišťují TsD a.s., papír, PETláhve a plasty jsou odváženy do skladovacích prostor společnosti Marius Pedersen. Sklo se překládá do velkých přepravních kontejnerů a je odváženo k dalšímu zpracování. Tetrapacky se odváží do papíren k dalšímu zpracování.

Existují různé způsoby využívání odpadů např. využití odpadu způsobem podobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Využitím tříděných odpadů se budeme podrobně zabývat v dalších článcích.

V Děčíně zajišťují svoz směsného komunálního odpadu (tj.odpad po vytřídění, které provede každý ještě před tím, než ho vyhodí do sběrné nádoby) Technické služby Děčín a.s.(dále jen TsD). Dle zákona o odpadech jsou oprávněnou osobou k nakládání s odpady k jejich shromažďování, soustřeďování, sběr,výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování. http://cheapigfollowers.com/ Při svozu obsluha vozidel vizuelně kontroluje vrchní vrstvy odpadu ve sběrné nádobě, pokud je v nádobě odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (např. stavební odpad,odpad ze zeleně, nebezpečný odpad,horký popel), není sběrná nádoba vyvezena. Bližší informace TSD a.s.:

Pokud byl váš směsný komunální odpad vyvezen oprávněnou osobou k nakládání s odpady, dostane se na skládku Orlík IV.. Toto je jeden ze způsobů odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. Kapacita této, ale i jiných skládek je omezena a tak z toho vyplývá, že je nutno předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečných vlastností.

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 37 02 vzala na vědomí postup při instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu Maxičky č.p. 1, dle výjimky ze směrnice č. 5 - 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 5 bod 1c).

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz