Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Přijetí dítěte do základní školy

Napsal(a)  | Rubrika: Vzdělávání - předškolní a základní vzdělávání

Přijetí dítěte do základní školy

 

Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace

 

Přijetí dítěte do základní školy

 

Základní informace k životní situaci

 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků.
Dítě, které do 31. 8. dosáhne šestého roku věku bude zapsáno k plnění povinné školní docházky. Dítě, kterému bude 6 let od 1. 9. do 31. 12., může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

 

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole, která je ve školském obvodu (spádová škola), v němž má žák místo trvalého pobytu. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu.

 

S kým jednat

 

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

 

- Rodný list dítěte.
- OP zákonného zástupce.

 

Zápis do základní školy

 

- Termín vyhlašují ředitelé a ředitelky základních škol v Děčíně. Koná se každoročně v měsíci lednu – únoru – jeho přesný termín je zveřejněn v měsíci lednu prostřednictvím tisku - DD, Princip, letáčků umístěných na výlepových plochách města a v jednotlivých základních školách, na Internetu Magistrátu města.

 

Správní poplatky

 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

 

Elektronické řešení situace

 

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

 

- Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

Jiné informační zdroje

 

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.

 

Přestup dítěte do jiné základní školy

 

Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitele/ředitelky základní školy nejlépe ústním jednáním.

 

Za správnost návodu odpovídá

 

odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 

 
 


Přečtěno: 77259 krát Naposledy změněno čtvrtek, 28 únor 2013 13:19
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz