Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Přijetí dítěte do mateřské školy

Napsal(a)  | Rubrika: Vzdělávání - předškolní a základní vzdělávání

Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace

 

Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Základní informace k životní situaci

 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
- Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě zápisu k 1.9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů.
- Při přijímání dítěte lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

 

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o přijetí dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte, nebo na odboru školství a kultury Magistrát města Děčín, na recepcích v obou budovách MM na recepcích. Žádost lze stáhnout i z www.mmdecin.cz Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

S kým jednat

 

O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Jednáním ve věci přijetí dítěte je pověřena vedoucí pracoviště mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
- Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost.
- OP zákonného zástupce.
- Rodný list dítěte.
- U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od vedoucí – ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

 

Zápis do mateřské školy

 

Termín vyhlašují ředitelé a ředitelky mateřských škol v Děčíně. Koná se každoročně v měsíci květnu – jeho přesný termín je zveřejněn v měsíci dubnu prostřednictvím tisku – DD, Princip, letáčků umístěných na výlepových plochách města a v jednotlivých mateřských školách, na Internetu Magistrátu města.

 

Zkušební pobyt v mateřské škole


Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitel/ka mateřské školy.

 

Přijímání dětí mladších věku tří let

 

Do mateřské školy lze přijímat děti mladší věku tří let po dohodě s ředitelkou / ředitelem školy nebo vedoucí pracoviště mateřské školy, a to na základě lékařského vyjádření o způsobilosti dítěte mateřskou školu navštěvovat

 

Přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do mateřské školy přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (prostřednictvím odboru školství a kultury).

 

Přijímání dítěte se zdravotním postižením

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel/ka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Lhůty a termíny

 

Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem – ředitelkou mateřské školy bezodkladně, nejdéle však do 30-ti dnů od ukončení zápisu, nebo od ústního jednání mimo stanovený zápis.

 

Poplatky

 

- Úplata za předškolní vzdělávání.
- Stravné.

 

Další účastníci

 

Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín za zřizovatele.

 

Elektronické řešení situace

 

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

 

- Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

Právní předpisy související s touto situací

 

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Opravné prostředky

 

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele – ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu.

 

Sankce

 

Nejsou stanoveny.

 

Další informace

 

- Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
- Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.

 

Jiné informační zdroje

 

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.

 

Za správnost návodu odpovídá

 

odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 Přečtěno: 78879 krát Naposledy změněno čtvrtek, 28 únor 2013 13:06
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz