Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Správní poplatky - matrika

Napsal(a) 
  • vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu - bez správního poplatku
  • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu - 100 Kč
  • nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) - 20 Kč
  • vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení - 100 Kč
  • vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech - 1 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2 000 Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
  • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč  


Přečtěno: 69698 krát

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz