Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Technologické centrum obce s rozšířenou působností a spisová služba

Napsal(a) 
 loga uap

 

Název projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností a spisová služba
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.06/2.1.00/06.06778
Webové stránky projektu http://egon.mmdecin.cz/projekty/technologicke-centrum
Kontaktní informace
 Mgr. Lenka Houdová - projektový manažer
Další informace  -
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 06 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu regionálního rozvoje a z 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Projekt je zaměřen na vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností (ORP) určeného k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s napojením na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb. Projekt technologických center je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o sjednocení informačních systémů obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Děčín. Vybudováním technologického centra dojde k vytvoření dostatečné kapacity negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy. Dále dojde k pořízení nové verze elektronické spisové služby pro magistrát Děčín a zajištění hostované nebo vlastní elektronické služby pro 31 obcí ze správního obvodu ORP Děčín.
Rozpočet Realizace projektu byla úspěšně ukončena k 29.2.2012. V současné době běží provozní fáze projektu.
Celkový rozpočet projektu činil 3 833 045 Kč.
Termín realizace
03/2010 - 02/2012


Přečtěno: 84327 krát Naposledy změněno čtvrtek, 22 leden 2015 10:37

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz