Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova

Napsal(a) 
 logo-uk

 

Název projektu Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova
Registrační číslo projektu                               
12/SML 2021
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiři Veselý
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Fondu Ústeckého kraje dne 11. 4. 2012. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012 byla statutárnímu městu Děčín schválena neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu Ústeckého kraje byla podepsána dne 21. 9. 2012.
Obsah projektu 1. Dojde k vybudování nového průlezkového hradu v areálu ZOO (tento hrad nahradí starý hrad v dětském koutku).
2. Dojde ke zpevnění parkovacích ploch před areálem ZOO. Tato úprava zamezí znečištění spodních vod ropnými produkty z osobních vozidel návštěvníků.
3. V úseku mezi km 0,05475 a 0,07375 dojde k vybudování výhybny. Vozovka Žižkovy ulice bude rozšířena o 2 metry.
4. Bude opravena stávající opěrná zeď v ul. Žižkova, která je v současné době v havarijním stavu.
Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení atraktivity lokality Pastýřská stěna, která je hojně navštěvovaná turisty i obyvateli města Děčín a zlepšení dopravní dostupnosti a ochrany životního prostředí na Pastýřské stěně.
Rozpočet

Projekt byl dokončen.

Celkové náklady 4 022 007 Kč

Termín realizace
09/2012 - 06/2013


Přečtěno: 152733 krát Naposledy změněno pátek, 18 červenec 2014 12:43

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz