Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

Napsal(a)  | Rubrika: Stavební řízení a památková péče
1. IČ situace
2. Základní informace
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko dle zák. č, 20/87 Sb., o státní památkové péči
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )
Vlastník kulturní památky, nebo osoba jím zplnomocněná.
4. Podmínky a postup
Splnění všech požadovaných náležitostí.
5. Zahájení
Před provedením prací podá vlastník písemnou žádost o rozhodnutí - závazné stanovisko.
6. Na kterém úřadu
Magistrát města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 405 02
7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Na Odboru stavební úřad, odd. územního rozhodování a památkové péče, o úředních dnech od 8.00 – 17.00, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě na tel. 412 591 218 a 412 591 481.
8. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Vlastník je povinen uvést s výjimkou restaurování následující údaje:
- název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR
- popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad
- popis předpokládaného rozsahu obnovy
- případně fotodokumentaci a projektovou dokumentaci
- doklad o vlastnictví

Žádost o restaurování musí obsahovat:
- název, umístění a popis kulturní památky včetně - rejstříkového čísla Ústředního seznamu
- popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení
- navrhovaný způsob restaurátorského zásahu
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny, ale vzory jsou k dispozici na OSÚ Magistrátu města Děčín a na stránkách www.mmdecin.cz
10. Správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Lhůty a termíny
Lhůty jsou stanoveny správním řádem.
12. Další účastníci (dotčení) postupu
Účastníci jsou stanoveni správním řádem.
13. Další činnosti
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Vyřídit elektronicky
Podání nelze učinit elektronicky.
15. Právní předpisy
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Vyhláška č. 66/1988 Sb., provedení zákona ČNR o státní památkové péči
16. Související předpisy
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod číslem 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2002 Sbírky mezinárodních smluv
17. Opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou stanoveny správním řádem, odvolání proti vydanému závaznému stanovisku je třeba podat u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím odboru stavební odbor Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín 1, 405 02.
18. Sankce
Sankce za porušení památkového zákona jsou stanoveny v § 35 a v § 39 shora jmenovaného zákona.
19. Dotazy
Můžete se obrátit na Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště, Masarykova 633, 400 01, Ústí n.L., tel. 475 210 433.
20. Další informace
Stránky Ministerstva kultury ČR
Příručka vlastníka kulturní památky, vydalo MK ČR Praha 2003
Stránky Národního památkového ústavu v Ústí n.L. nebo v Praze
21. Za správnost odpovídá - obecně
Odbor stavební úřad, Magistrát města Děčín
22. Za správnost odpovídá
Vedoucí oddělení územního rozhodování a památkové péče Ivana Šejnohová tel. 412 591 171
23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.02.2010
24. Poslední aktualizace
01.02.2010
25. Platí do
Konec platnosti návodu není stanoven.


Přečtěno: 73392 krát Naposledy změněno pondělí, 17 únor 2014 08:23
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz