Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Žádost o použití znaku a vlajky města Děčín

Napsal(a)  | Rubrika: Kultura a sport

 

IČ situace
Základní informace

Znak tvoří stříbrný dvouocasý lev s korunou na hlavě držící stříbrnou rybu /parmu/ na červeném štítě. Vlajku tvoří tři vodorovné zvlněné pruhy bílý, žlutý a červený. Žlutý pruh má dva vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )

Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

 

Podmínky a postup

Státní orgány, fyzické a právnické osoby mohou užívat znak města Děčína jen s předchozím písemným souhlasem rady města. Vlajku lze užívat bez souhlasu orgánů města.

 

Zahájení

Podání písemné žádosti a následné projednání žádosti v radě města.

 

Na kterém úřadu

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, odbor školství a kultury, Bc. Lenka Holavová, tel 412 591 325.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel ve své žádosti uvede účel a způsob užití znaku.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoven formulář.

 

Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

Nejsou stanoveny lhůty. Žádost o použití znaku je předložena ke schválení na nejbližším jednání rady města.

 

Další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

Další činnosti

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

Vyřídit elektronicky

Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu posta@mmdecin.cz

 

Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Děčín č. 1/2006.

 

Související předpisy
Opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti udělení nesouhlasu rady města s použitím znaku se nelze odvolat.

 

Další informace

Pravidla pro vyvěšování státní vlajky:
Vyvěšuje-li se státní vlajka současně se státními vlajkami jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo, to je z čelního pohledu na objekt vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek, uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek. Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt na němž je vlajka umístěna, bílá barva je vždy nahoře.

 

Za správnost odpovídá - obecně

Odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Za správnost odpovídá

Bc. L. Holavová

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

24. 10. 2005

 

Poslední aktualizace

01.02. 2010

 

Platí do

Konec platnosti návodu není stanoven

 Přečtěno: 75293 krát
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz