Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 26. května 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.05.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 05 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 05 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 05 02 01 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh na pokračování pořizování Územního plánu Děčín
ZM 16 05 03 01 Návrh na pokračování pořizování Územního plánu Děčín
4 Návrh na zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice
ZM 16 05 04 01 Návrh na zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice
5 Dotace na provoz osobní lodní dopravy
ZM 16 05 05 01 Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
6 Ostatní záležitosti
ZM 16 05 06 01 Finanční příspěvek (dar) spolku Liberty People
ZM 16 05 06 02 Peněžní dar na obnovu sportovního hřiště v lokalitě Škrabky
ZM 16 05 06 03 Zápis č. 2. z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 16 05 06 04 Dohoda o narovnání
ZM 16 05 06 05 Žádost o povolení splátek
ZM 16 05 06 06 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 05 06 07 Zápis č. 3/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.04.2016
ZM 16 05 06 08 Zápis z 13. zasedání kontrolního výboru ze dne 17.03.2016, Zápis z 14. zasedání kontrolního výboru ze dne 21.04.2016
ZM 16 05 06 09 Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně
  Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně - příloha
ZM 16 05 06 10 Koncepce rozvoje školství statutárního města Děčín
ZM 16 05 06 11 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
7 Odprodej pozemků
ZM 16 05 07 01 Pozemek p.č. 3657/30 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
ZM 16 05 07 02 Prodej částí pozemku p.č. 66/6 v k.ú. Bělá u Děčína – záměr   
ZM 16 05 07 03 Pozemky v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 16 05 07 04 Prodej pozemku p.č. 165 k.ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM 16 05 07 05 Prodej pozemku p.p.č. 429 k.ú. Maxičky a p.č. 981 k.ú. Vilsnice - záměr
ZM 16 05 07 06 Prodej pozemku p.č. 205 v k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 16 05 07 07 Prodej pozemku p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM 16 05 07 08 Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice
ZM 16 05 07 09 Prodej části pozemku p.p.č. 1291 k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 05 07 10 Prodej pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 05 07 11 Prodej pozemku p.č. 2095 k.ú. Děčín
ZM 16 05 07 12 Oldřichovský potok, ulice Jelení - majetkové urovnání   
ZM 16 05 07 13-14 Výkup nemovitostí v k.ú. Boletice nad Labem a k.ú. Podmokly     
ZM 16 05 07 15 Výkup přípojky el. energie na pozemku p.č. 276/81 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 16 05 07 16 Prodej pozemku v k.ú. Podmokly – revokace
ZM 16 05 07 17 Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec - revokace, prodej
8 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 05 08 01 Informace o činnostech orgánů města
9 Diskuse a závěr

Média

PŘÍMÝ PŘENOS SKONČIL - VIDEO SE ANONYMIZUJE a JE NEVEŘEJNÉ


Přečtěno: 5504 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:32

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz